ODINs aksjefond har fått refundert kildeskatt

Flere av ODINs aksjefond har nå mottatt refundert kildeskatt.

ODIN informerte i august i fjor om at vi, i likhet med andre fondsleverandører, jobbet med å få refundert kildeskatt som urettmessig har blitt belastet fond over flere år. Kildeskatt er en skatt som myndigheter trekker fra utbyttet selskaper utbetaler til sine eiere. Denne skatten har vært i strid med prinsippene om fri flyt av kapital etter EØS-avtalen.

ODIN har sendt søknader om refusjon av kildeskatt til behandling i flere land, blant annet i Sverige, Finland, Tyskland og Frankrike. Den meravkastning refundert kildeskatt vil utgjøre, tilfaller andelseiere som er investert i fondet på det tidspunktet beløpet blir godskrevet fondet.

Flere fond har fått refundert kildeskatt for årene 2003-2006 fra finske skattemyndigheter, fra skattekontoret Savo-Karjala Regional Tax Office.

Informasjon om hvilke fond og hvilke beløp det dreier seg om følger nedenfor:

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.