ODIN innfører valutaklasser i åtte aksjefond

ODIN etablerer nye andelsklasser i valutaene svenske kroner (SEK) og euro (EUR).

ODIN etablerer nye andelsklasser i valutaene svenske kroner (under SEK) og euro (under EUR).

Rent praktisk betyr ikke dette noe for norske kunder som har tegnet fondsandeler i norske kroner. Det er heller ingen endringer i kostnader i forbindelse med de nye valutaklassene.

For kunder som har tegnet andeler i svenske kroner (SEK) i ett eller flere av ODINs aksjefond, vil andelene bli overført til de nye SEK-andelsklassene. Tilsvarende gjelder for finske kunder og EUR.

Fondene som påvirkes av endringen er:

  • ODIN Eiendom
  • ODIN Emerging Markets
  • ODIN Europa
  • ODIN Global
  • ODIN Norden
  • ODIN Norge
  • ODIN Sverige
  • ODIN USA

Den eneste forskjellen er at fondene nå får en valutabenevnelse i slutten av navnet. Dersom du eksempelvis har ODIN Norge C i dag (og tegnet i norske kroner), vil denne klassen heretter hete ODIN Norge C NOK.

Endringene trer i kraft fra 15. september 2021.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.