ODIN utvider med aktiv forvaltning

ODIN Forvaltning utvider sin virksomhet med aktiv forvaltningsprodukter. Dette skjer kort tid etter at renteforvaltning ble etablert tidligere i år.

I den forbindelse gjøres det noen endringer i forvalteransvaret for noen av fondene. Endringene gjennomføres for å utnytte den samlede kompetansen i forvaltningsavdelingen best mulig.

Strategi/Makroøkonomisk analyse
Som følge av etableringen av aktiv forvaltningsprodukter, opprettes det en ny stilling for makroøkonomisk analyse og strategi, en stilling som vil ha et overgripende ansvar for analyse av aksje- og rentemarkedene. Carl Erik Sando er tilsatt i denne stillingen.

ODINs kombinasjonsfond og ODIN Aksje
Forvaltningen av ODINs kombinasjonsfond og ODIN Aksje vil ledes av Carl Erik Sando i samarbeid med Jarle Sjo på aksjesiden og Nils Hast på rentesiden.

ODIN Norge
Jarle Sjo overtar ansvaret for forvaltningen av ODIN Norge, og Thomas Nielsen fortsetter som analytiker for fondet.

Renteforvaltning
Som følge av at ODIN har overtatt forvaltningen av rentefond som tidligere var utkontraktert til Storebrand, vil Nils Hast fremover konsentrere seg om renteforvaltning i samarbeid med Mariann Stoltenberg Lind.

ODIN Norden
For å oppnå en tettere samordning av forvaltningen i de nordiske markedene, vil ODIN Norden fremover bli forvaltet av Jarle Sjo, Truls Haugen og Vegard Søraunet i fellesskap. Truls Haugen fortsetter som ansvarlig forvalter for ODIN Finland og Vegard Søraunet fortsetter som ansvarlig forvalter for ODIN Sverige.

ODIN Offshore og ODIN Maritim
Lars Mohagen og Jarle Sjo har forvaltet ODIN Offshore og ODIN Maritim sammen. Fremover vil Lars være ansvarlig forvalter for begge fondene, noe han har vært i en årrekke tidligere, med gode resultater.

Investeringsdirektør
Som følge av økt ansvar og fokus på forvaltning, vil Jarle Sjo arbeide på full tid med forvaltning. Administrerende direktør Rune Selmar overtar ansvaret som investeringsdirektør. Rune bringer med seg lang forvaltererfaring fra blant andre Rasmussengruppen og Folketrygdfondet.

Vi har stor tro på at den nye ansvarsfordelingen gir en effektiv utnyttelse av vår samlede forvaltningskompetanse, og vi er overbevist om at dette vil videreføre den positive utviklingen i ODIN.

Kontaktpersoner: Jarle Sjo og Rune Selmar

 

ODIN skaper verdier for fremtiden

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.