ODIN Tax Free

Lei av skatt? Da er ODINs nye skattefrie fond noe for deg!

Den sterke verdioppgang i aksje- og obligasjonsfondene gir høyere gevinst – og formuesskatt for mange kunder. For å møte dette problemet vil ODIN Forvaltning derfor nå lansere et nytt fond der andelseierne er fullstendig fritatt for skatt; nemlig ODIN Tax Free.

Etter samtaler med Finansdepartementet og Finanstilsynet har ODIN Tax Free fått økt kvoten på fondet.  Eneste betingelse for innskudd er at pengene har vært ute av landet i minst 24 måneder. Du kan velge mellom å sette inn inntil 4 millioner i kontanter (du kan betale med valuta også) eller 2 millioner i kontanter og 2 millioner i gull.

Fondet er strukturert slik at skatten minimeres ved at avkastning garanteres å bli null. Formuesskatten fjernes ved at innskuddet plasseres i solide, sveitsisk-konstruerte pengeskap med hemmelig lokalisering.

Interesserte kan henvende seg ved personlig oppmøte i ODIN Forvaltnings kontorer i Fjordalleen 16, 0250 OSLO. Innskuddet kan bare gjøres én gang i året (1. april). Ansvar for innskuddet overtas ikke før de er levert over skranken på vårt kontor.

APRILSNARR

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.