ODIN samler forvaltningsteamet

Styrking av samspillet blant forvalterne medfører endret ansvarsfordeling og samlokalisering.

ODIN har i en stund arbeidet med å styrke samspillet i forvaltningsteamet. Ved at forvalterne i enda større grad trekker veksler på hverandre og jobber tett sammen, sikrer vi best mulige investeringsbeslutninger på tvers av ODINs fond.

Et viktig tiltak for bedring av samspillet er at hele teamet sitter tett sammen og fører løpende dialog om forvaltningen av sine respektive fond. Av den grunn flytter vi nå forvaltningen av ODIN Sverige og ODIN Eiendom fra Stockholm til Oslo.

Dette medfører at senior porteføljeforvalter Vegard Søraunet overtar ansvaret for forvaltningen av ODIN Sverige, mens senior porteføljeforvalter Carl Erik Sando overtar ansvaret for forvaltningen av ODIN Eiendom.

Begge fondene har levert god avkastning til sine andelseiere i en årrekke, og begge avsluttet 2012 foran sine respektive referanseindekser. Avtroppende forvalter Tomas Ramsälv har hatt ansvaret for fondene siden september 2011. Tomas vil være tilknyttet forvaltningsteamet i en periode fremover og samarbeide tett med Vegard og Carl Erik for å sikre en velordnet overdragelse av forvalteransvaret i disse to fondene, slik ODIN har tradisjon for. Vi har satt stor pris på Tomas Ramsälv som kollega, men vi har samtidig forståelse for at han velger å se mot nye utfordringer i sin hjemby Stockholm.

Carl Erik Sando kommer i tillegg til ODIN Eiendom å fortsette som ansvarlig forvalter av ODIN Norge, som han har forvaltet siden september 2011.

Vegard Søraunet kommer i tillegg til forvaltningen av ODIN Sverige å fortsette som forvalter av ODIN Emerging Markets sammen med senior porteføljeforvalter Oddbjørn Dybvad, slik de har gjort siden desember 2010. Samtidig trer Vegard ut av forvaltningen av ODIN Global og ODIN Global SMB. Disse fondene vil forvaltes av senior porteføljeforvalter Oddbjørn Dybvad i samarbeid med analytiker Harald Nissen. For å oppnå en enda mer fokusert global forvaltning innkalte vi tidligere i år til andelseiermøte for fusjon av de to globalfondene.

Som et ledd i arbeidet med verdivurderingsmodeller og investeringsstrategier er Jon Mjølhus ansatt i en II-stilling som seniorøkonom. Mjølhus er førstelektor i finans ved Høgskolen i Buskerud og har 20 års erfaring fra ulike megler- og forvaltningsselskaper, herunder mange år som analysesjef i Formuesforvaltning. I tillegg pågår det en prosess for å knytte en analytiker til Norden-teamet.

ODIN har stor tro på den nye ansvarsfordelingen i forvalterteamet og samling av alle på kontoret i Oslo. Vi tror dette vil videreføre den positive utviklingen vi ser i ODIN og at dette vil komme alle våre andelseiere til gode i form av enda bedre forvaltningsresultater fremover.

Om forvalterne
Ansvarlig forvalter Vegard Søraunet har jobbet i ODIN siden mai 2006. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans, og har i tillegg en mastergrad i regnskap.

Ansvarlig forvalter Oddbjørn Dybvad har jobbet i ODIN siden oktober 2005. Han er utdannet Siviløkonom fra NHH med spesialisering i finans.

Siden overtakelsen av ODIN Global og ODIN Global SMB i 2007 og ODIN Emerging Markets i 2010 har Oddbjørn og Vegard ledet oppbyggingen av ODINs globale forvaltning med meget gode resultater. Begge har også vært sentrale i utformingen av ODINs investeringsprosess og analyseapparat.

Ansvarlig forvalter Carl Erik Sando kom til ODIN i mars 2011. Han er utdannet siviløkonom og har solid erfaring som finansanalytiker (Elcon Sec, Alfred Berg, Pareto) i perioden 1987 til 2006 og som porteføljeforvalter av norske og nordiske aksjer fra Folketrygdfondet fra 2006 til 2010. Carl Eriks lange fartstid og brede erfaring fra det norske finansmarkedet har gjort ham til en anerkjent ekspert på det norske aksjemarkedet. Som ansvarlig for den nordiske eiendomssektoren i Folketrygdfondet kjenner han denne sektoren meget godt.

ODINs forvaltningsteam har etter dette følgende ansvarsfordeling:

Norden:
ODIN Norge – Carl Erik Sando
ODIN Sverige – Vegard Søraunet
ODIN Finland – Truls Haugen
ODIN Norden – Truls Haugen

Internasjonalt:
ODIN Europa – Alexandra Morris
ODIN Europa SMB – Alexandra Morris
ODIN Emerging Markets – Oddbjørn Dybvad og Vegard Søraunet
ODIN Global – Oddbjørn Dybvad
ODIN Global SMB – Oddbjørn Dybvad
ODIN Kombinasjonsfond – Nils Hast
ODIN Rente – Nils Hast

Sektor:
ODIN Maritim – Jarle Sjo
ODIN Offshore – Jarle Sjo
ODIN Eiendom – Carl Erik Sando

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.