ODIN Norden passerer 10 milliarder i forvaltningskapital

Hittil i år er fondet opp 17,5 prosent og ligger foran alle andre aksjefond med nordisk mandat målt i samme tidsperiode.

ODIN Forvaltning ble etablert i februar 1990 og vårt første aksjefond – ODIN Norden – 1. juni samme år. Målet den gang var å tilby aksjefondsforvaltning på tvers av de nordiske landene. Siden da har ODIN vokst, og fremstår i dag som en fullverdig kapitalforvalter med både rentefond, kombinasjonsfond og aksjefond med ulike geografiske nedslagsfelt. Men ODIN Norden står fast som det største fondet i ODIN-familien. Nylig passerte fondet 10 milliarder i forvaltningskapital, noe vi er meget fornøyd med.

Nytt forvaltningsteam
Det siste året har det skjedd noen forandringer i måten vi forvalter ODIN Norden på. Vi har bygd opp et forvalterteam som har lang og god erfaring med det nordiske – og globale markedet, med spisskompetanse på de forskjellige land i Norden. Fra sommeren 2014 er det forvalterne for de enkelte landfondene (Jarle Sjo – ODIN Norge, Truls Haugen – ODIN Finland og Vegard Søraunet – ODIN Sverige) som sammen gjør jobben med å velge de beste Nordiske selskapene inn i porteføljen til ODIN Norden. Utover det har også teamet knyttet til seg to nye analytikere. Vi føler nå att vi har et meget godt rustet forvaltningsteam for å ivareta vårt største fond og sørge for å skape verdier for alle andelseiere i fondet fremover.

Denne nye sammensetningen gjør at vi kan velge de beste idéene fra landfondene inn i ODIN Norden sin portefølje. Men det er fortsatt forskjell på landfondene og ODIN Norden. Det nye teamet av forvaltere har økt andelen store kvalitetsselskaper (såkalte «large caps») for å gjøre porteføljen litt mer robust og skape litt mindre svingninger (volatilitet) enn i respektive landfond. Omtrent 2/3 av ODIN Nordens porteføljeselskaper er «large caps» og resterende 1/3 er for det meste mellomstore selskaper og få små selskaper. I de respektive landfondene får du mer eksponering mot mellomstore og små selskaper.

Robust portefølje
Fordi ODIN Norden investerer i alle nordiske land får du også en større diversifisering i porteføljen enn i landfondene både geografisk, men også sektormessig. I tillegg har selskapene i fondet en stor del av salget sitt i utlandet som indirekte gir andelseiere i ODIN Norden global eksponering gjennom disse eksportselskapene. Ser vi til fondets portefølje så fordeler salget seg slik for våre selskaper totalt: 20 prosent til Amerika, 30 prosent til Europa, 10 prosent til Asia, 30 prosent i Norden og 10 prosent fra øvrige deler av verden.

Fondet har en balansert sektoreksponering med noen større innslag av industriselskaper og konsumselskaper. Vi liker selskaper som opererer i markeder med store inngangsbarrierer for å hindre nye konkurrenter. Slike inngangsbarrierer kan f.eks. være byttekostnader for konsumentene og sterke merkevarer. Det kan også være forretningsmodeller med stordriftsfordeler som gjør det vanskelig for nykommere å etablere seg.

Vår investeringsfilosofi legger vekt på at selskapene vi investerer i har en stabil og solid drift hvor det skapes aksjonærverdier. Det er den typen selskaper vi vil eie snarere enn forbedringsselskaper hvor noe «nytt» må til for å løfte selskapets fundamentale utvikling.

De forandringene som er gjort begynner nå å gi resultater, og fondet har hatt en god utvikling i 2014 og så langt i 2015. Hittil i år er fondet opp 17,5 prosent og ligger foran alle andre aksjefond med nordisk mandat målt i samme tidsperiode.* Norden er vårt hjemmemarked, og vi er godt kjent med selskapene i vårt univers. Vi møter ledelsen i selskapene jevnlig og slik har vi alle forutsetninger for å skape god langsiktig avkastning for andelseierne i fondet også fremover.

Kursutvikling ODIN Norden siden start (01.06.1990)

odinnordengraf

Urolig verden
Mye har skjedd i markedet siden vi startet ODIN Norden. Som dere ser i grafen over har ikke fondet vært upåvirket av svingningene i markedet. Men vi i ODIN har vært med lenge, og vi vet at verden består og verdier skapes.

For å illustrere dette kan vi gi et eksempel: Hvis du hadde investert kr 100 000,- i ODIN Norden da fondet startet i 1990 ville du i dag sittet igjen med kr 2.025.245,-** på fondskontoen din. Ta del av verdiskapingen i ODIN Norden du også!

*Kilde: Morningstar (Avkastning hittills i år ODIN Norden per 16.03.2015. Alle europeisk registrerte aksjefond med nordisk mandat.)
** Kilde: https://odinfond.no/kalkulatorer/avkastningskalkulator (Avkastning siden start ODIN Norden per 16.03.2015)

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.