Bekreftelse på gjennomførte fusjoner

Flertallet av andelseierne i de aktuelle fondene har i egne andelseiermøter samtykket til fusjon. Fusjonene ble gjennomført 20. juni 2016.

ODIN Norden/ODIN Norden II
Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen:
100 prosent av stemmene i ODIN Norden II og 99,46 prosent av stemmene i ODIN Norden gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Norden er det overtakende fondet.

ODIN Sverige/ODIN Sverige II
Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen:
100 prosent av stemmene i ODIN Sverige II og 80,54 prosent av stemmene i ODIN Sverige gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Sverige er det overtakende fondet.

ODIN Global/ODIN Global II
Det ble en betydelig overvekt av forhåndsmottatte og frammøtte stemmer i favør av fusjonen:
100 prosent av stemmene i ODIN Global II og 99,997 prosent av stemmene i ODIN Global gikk i favør av fusjon mellom de to fondene der ODIN Global er det overtakende fondet.

Fondenes depotmottaker, Handelsbanken NUF, har den 30. juni 2016 utarbeidet en bekreftelse på at fusjonene er gjennomført i henhold til verdipapirfondloven § 5-6.

Andelseiere som ønsker kopi av bekreftelsen kan kontakte ODINs kundeservice på telefon 24 00 48 04.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.