ODIN Norden 25 år

For 25 år siden så ODIN Norden dagens lys. I dag fremstår jubilanten som et attraktivt nordisk valg i vår fondspalett.

Siden starten på fondet og fram til i dag har ODIN Norden gitt sine andelseiere en gjennomsnittlig årlig avkastning på hele 13 prosent. Fondets referanseindeks har til sammenligning gitt 10 prosent.

Det har skjedd mye i verden i løpet av disse 25 årene. De som har fulgt markedet gjennom denne perioden har nok vært igjennom de fleste typer av sinnsstemninger: eufori, glede, sinne, fortvilelse, håp og tro.

Norden som investeringsregion skiller seg ut på flere områder. Takket være god eierstyring, god transparens og profesjonelle eiere, er det nordiske aksjemarkedet mer aksjonærvennlig enn mange andre markeder. De økonomiske rammebetingelsene i Norden er stabile. Landene har i tillegg lange tradisjoner som eksportnasjoner, noe som gjør at selskapene i stor grad er blitt globale aktører.

De gode resultatene fondet viser over tid kommer av at det hele tiden har vært forvaltet etter en verdiorientert og indeksuavhengig investeringsfilosofi.

Hvorfor det er lurt å være i det nordiske aksjemarkedet?
Fram mot år 2000 hadde vi en sær-nordisk oppgang knyttet til en stor optimisme innenfor IT – spesielt i Sverige og Finland.

Fra 2000 til 2007 hadde vi en høykonjunktur drevet i stor grad av kraftig økonomisk vekst i Kina. Norden gjorde det bedre enn de andre markedene, og dette skyldes i all hovedsak at Norden er godt eksponert med en global industrisektor.

Hvorfor så god avkastning?
De nordiske aksjemarkedene har gitt god historisk avkastning fordi de nordiske selskapene har skapt verdier på den kapitalen som er investert.

Avkastningen svinger naturlig nok med de økonomiske opp- og nedgangstidene, men er konkurransedyktig med den avkastningen vi ser i det amerikanske- og europeiske markedet. I Norden har vi et bra samspill mellom myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Dette er et fint samspill mellom premissleverandøren, arbeid og kapital, og hvor det over tid er etablert en form for tillit aktørene imellom og som muliggjør fleksibilitet til å utnytte forretningsmuligheter.

Ja takk, begge deler…
Ved å være investert i selskaper børsnotert i Norden får global eksponering ettersom selskapene har en stor andel av salg utenfor Norden. I tillegg vil investorer dra nytte av:

–          Nordisk verdigrunnlag

–          Nordisk eierstyring Nordisk samfunnsansvar (ESG)

Som forvalter av nordiske aksjer er vi tett på selskapene og vi får lett tilgang til selskap og ledelse. Vi er store eiere i mange av selskapene vi er investert i og vil derfor kunne motivere selskapenes ledelse og styre til å skape verdier for sine aksjonærer.

Hvordan møter ODIN Norden fremtiden?
ODIN har unik dybdekunnskap i det nordiske markedet fordi vi har fond for enkeltland, både for Norge, Finland og Sverige.

For å utnytte denne ressursen og dybdekunnskapene best mulig har vi bygd opp et forvalterteam som har lang og god erfaring med det nordiske – og globale markedet, med spisskompetanse på de forskjellige land i Norden. Fra sommeren 2014 er det forvalterne for de enkelte landfondene (Jarle Sjo – ODIN Norge, Truls Haugen – ODIN Finland og Vegard Søraunet – ODIN Sverige) som sammen gjør jobben med å velge de beste Nordiske selskapene inn i porteføljen til ODIN Norden. Utover det har også teamet knyttet til seg to nye analytikere. Vi føler nå att vi har et meget godt rustet forvaltningsteam for å ivareta vårt største fond og sørge for å skape verdier for alle andelseiere i fondet fremover.

Team ODIN Norden 5

ODINs Nordenforvaltere. Fra venstre: Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

ODIN Norden har hittil i år en avkastning på 20,3 prosent, og ligger 6,7 prosent foran sin referanseindeks.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.