ODIN Kreditt med 5 stjerner hos Morningstar

ODIN Kreditt A og B er tildelt 5 stjerner hos Morningstar. Det betyr at fondet har gitt bedre avkastning justert for risiko enn andre fond i samme kategori. Nils Hast, ansvarlig porteføljeforvalter kommenterer.

ODIN Kreditt A og B er tildelt 5 stjerner hos Morningstar. Fem stjerner betyr at fondets avkastning er blant topp 10 % i sin kategori, Globale Obligasjoner sikret til norske kroner(NOK). Denne metoden sier noe om hvor godt fondet har levert i forhold til andre fond innen samme kategori.

– Vi er glade for denne anerkjennelsen. ODIN Kreditt forvaltes med mål om å gi litt «yield» i et marked som ellers gir lite. Det betyr at vi tar litt mer risiko enn hva som ellers er vanlig i rentemarkedet,  sier Nils Hast, ansvarlig porteføljeforvalter.

Morningstar måler avkastning justert for risiko. Det betyr at avkastningen i fondet ses i lys av den risikoen forvalter har tatt underveis.

– Det gjør det ekstra gledelig å motta en slik rangering. Fondet er tungt vektet innen finansobligasjoner i Norge og Vest-Europa forøvrig. Det er ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som vi har investert i. Vi synes det gir god avkastning sammenlignet med andre ting, da vi ser det som et veddemål på sentralbankenes vilje og evne til å støtte banksektoren, sier Nils.

Nils Hast, ansvarlig porteføljeforvalter ODIN Kreditt

Bilde: Nils Hast, ansvarlig porteføljeforvalter for ODIN Kreditt.

Kort om ODIN Kreditt

ODIN Kreditt er et rentefond, som investerer i norske og utenlandske kredittobligasjoner. Minst 50 % av porteføljen investeres i selskaper rangert som «investment grade». Det er selskap som er godt rustet for å tilbakebetale sin gjeld og gjeldsrenter til obligasjonseiere. Inntil 30 % av fondets portefølje kan en kredittvurdering på minst BB-, og intill 20 % av fondet kan ha lavere kredittvurdering eller ingen. Typisk vil endringer i fondets investeringer kredittrangering og rentenivået generelt påvirke fondets avkastning.

ODIN Kreditt har noe høyere risiko , og burde gi bedre avkastning over tid, enn vanlige pengemarkeds- og obligasjonsfond.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.