Justering av kurs og utdeling av nye andeler i rentefondene

Kursene i rentefond endres ved inngangen til et nytt år. Det betyr i praksis at du som andelseier får flere fondsandeler, mens verdien i kroner og øre blir den samme.

Verdien av din beholdning i kroner og øre endres altså ikke etter utdelingen.

Summen av renteinntekter, realiserte gevinster og tap i fondet utbetales i form av nye andeler; Avkastningsandeler. Verdien på avkastningsandelene er skattbar renteinntekt for andelseieren.

Skattepliktig avkastning er ikke fondets avkastning.

Avkastningsandelene er ikke lik fondets avkastning. Avkastningen i fondet inkluderer urealiserte gevinster og tap – når rentepapirer prises høyere/lavere enn hva forvalter betalte.

Merk at urealiserte gevinster i fondet først beskattes når du selger fondsandeler. Tilsvarende får du skattefradrag for tap den dagen du selger andelene.

ODIN utførte utdelingen pr. 31.desember 2019, og tildelingen av andelene kunne ses på din ODIN-konto 3. januar 2020.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.