Brexit er et faktum – hva skjer nå?

Folkeavstemningen i Storbritannia endte med et nei til EU. Vi har tatt med porteføljeforvaltere Mariann Stoltenberg Lind og Håvard Opland inn i studio for å høre hva de mener om saken.

https://youtu.be/oWCbbCFe4JI

Store reaksjoner i markedene
Det har vært mye oppmerksomhet rundt Storbritannias folkeavstemning, og markedene har vært urolige. I dagene før avstemningen var stemningen positiv i markedene da det virket som at britene ville velge å forbli i EU. Da stemmene i dag tidlig var talt opp viste det seg at 52 % var for å forlate EU, og markedet reagerte negativt da nyheten kom om at det var flertall på Brexit-siden. Det britiske pundet har svekket seg, mens amerikanske dollar har styrket seg da mange ser på dollaren som en trygg havn. Ellers har kredittmarginene økt, oljeprisen har falt og markedsrentene har falt videre fra allerede lave nivåer.

Hva skjer nå?
Først og fremst er det viktig å huske på at det skjer ingen endringer, rent politisk sett, over natten. De eksisterende avtalene med EU gjelder frem til nye avtaler er fremforhandlet, og det vil ta minst to år før en ny avtale er på plass, kanskje lenger. De store markedsbevegelsene vi ser nå er en reaksjon på utfallet og usikkerheten dette medfører. Normalt vil markedene stabilisere seg i løpet av de nærmeste dagene eller ukene, som følge av at usikkerheten reduseres.

Hvordan britiske selskaper påvirkes av dette
Som nevnt har resultatet ført til stor usikkerhet om hva som vil skje fremover, som forventes å legge en demper på investeringstakten i bedriftene. Samtidig kan det tenkes at britene blir litt mer forsiktige med forbruket fremover. Likevel har mange av selskapene mye inntekt utenfor Storbritannias grenser, som gjør at det svekkede pundet virker positivt for selskaper som eksporterer varer og tjenester.

Hva betyr dette for ODINs fondssparere?
Det er europeiske bankaksjer som er blant de aksjene som har falt mest som følge av dette, og vi har liten eksponering mot disse i våre fond. Likevel vil vi se negative reaksjoner også i våre fond. I aksjefond bør man være langsiktig, og fra tid til annen skjer det store bevegelser i markedet som på lengre sikt har mindre å si. For oss som aktiv forvalter kan vi, i disse urolige tider, finne gode  kjøpsmuligheter på solide og gode selskaper hvor kursen faller uforholdsmessig mye. Det er som å kjøpe aksjer på ‘salg’.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.