ODIN inngår strategisk samarbeid med ESG-analyseselskap

Samarbeidet med Sustainalytics, ett av verdens ledende analyseselskaper, er en langsiktig satsing som styrker ODINs interne ESG kompetanse.

I ODIN tror vi at verdier påvirkes av bedriftenes evne til å drive ansvarlig og bærekraftig. For å forstå hvordan klima og samfunnsmessige faktorer påvirker selskaper i våre porteføljer har vi inngått et strategisk samarbeid med Sustainalytics, ett av verdens ledende analyseselskaper. Samarbeidet er en langsiktig satsing som styrker ODINs interne ESG kompetanse.

Miljømessige og sosiale forhold samt eierstyring (ESG = Environmental, Social & Governance) er en samlebetegnelse for de tre områdene som betegnes som kritiske faktorer i arbeidet med å måle bærekraft og etiske parametere.

– En omfattende utvelgelsesprosess resulterte i at vi bestemte oss for å innlede et langsiktig samarbeid med Sustainalytics. Deres innsikt og rekkevidde, høye servicenivå og ambisjonen om å vokse sammen med oss bidro til valget, sier Jarle Sjo, Senior porteføljeforvalter i ODIN.

Avtalen med Sustainalytics vil hjelpe ODIN å integrere ESG i investeringsprosessen. Våre forvaltere har nå de nødvendige ressursene til å inkludere ESG som ett av flere kritiske screeningkriterier i arbeidet med å finne gode selskaper i porteføljene. I tillegg vil forvalter kunne måle risikoen i eksisterende porteføljer i forhold til selskapenes ansvarlighet.

– Vi får nå tilgang til gode kvalitetsanalyser som sikrer vår investeringsfilosofi. Dette er analyser som få andre investorer har tilgang til. I tillegg til at analysene bedrer våre investeringsbeslutninger, er også våre kunder opptatt av å forstå hvordan vi analyserer faktorer som tradisjonelt har ligget utenfor ordinær kapitalforvaltning. Et resultat av samarbeidet mellom ODIN og Sustainalytics er at Sustainalytics øker analysedekningen i det nordiske markedet. Innen kort tid vil Sustainalytics ha full dekning av selskapene på hovedindeksene i Norge, Sverige og Finland, sier Jarle Sjo.

“In working with ODIN, Sustainalytics continues to strengthen our ties with Nordic investors, global leaders in responsible investing,” said Michael Jantzi, Sustainalytics CEO. “ODINs continued commitment to further ESG integration not only generates value for its clients but also contributes to the creation of sustainable capital markets globally.”

Foretrekker dialog i stedet for ekskludering
ODINs investeringsfilosofi er å være langsiktige eiere i kvalitetsselskaper og filosofien gir oss et insentiv til å identifisere og integrere ESG-faktorer inn i vår eksisterende investeringsanalyse.

– ODIN er en langsiktig investor, og det er viktig for oss å sikre at selskapene vi investerer i har en bærekraftig forretningsmodell. ESG er derfor en sentral del av vår investeringsprosess. Det sikrer at ODIN investerer i selskaper av høy kvalitet og vil redusere risikoen i våre investeringer, sier Jarle Sjo. – Vi har jevnlig kontakt med ledelsen i selskapene vi investerer i for å sikre at driften blir gjennomført på en bærekraftig måte. Vi tror at et nært samarbeid og løpende dialog med selskapene er en langt mer konstruktiv tilnærming, i motsetning til en ekskluderingsfilosofi, sier Jarle Sjo.

ODINs målsetting med samarbeidet er å styrke den interne kompetansen på ansvarlig og bærekraftig drift. Samarbeid med Sustainalytics betyr også økte muligheter for å tilpasse ESG produkter basert på ulike målgruppers preferanser og verdier.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.