ODIN Global og ODIN Global SMB vedtatt fusjonert! Fusjonsdato er 11. februar 2013

Andelseiermøtet i ODINs to globalfond vedtok i dag å fusjonere ODIN Global og ODIN Global SMB.

ODIN er inne i en periode hvor vi høster fruktene av prosesser som har pågått over tid. En av disse prosessene har vært arbeidet med fusjon av ODIN Global og ODIN Global SMB, og vi gleder oss derfor over at andelseiermøtet i dag har vedtatt fusjonen med overveldende flertall.

Vi mener det er i alles interesse å fusjonere disse to fondene fordi det åpner for en mer fokusert forvaltningsprosess. Gjennom en fusjon får porteføljeforvalter maksimal frihetsgrad til å komponere én konsentrert og balansert portefølje av høy kvalitet fra det samlede utvalget av selskaper i det globale investeringsuniverset.

Det nye ODIN Global kombinerer med andre ord det beste fra ODIN Global og ODIN Global SMB, og fusjonen vil være et viktig steg videre i ODINs overordnede strategi om å konsentrere våre porteføljer for å heve den samlede kvaliteten på investeringsbeslutningene vi gjør. Vi er overbevist om at dette vil komme alle våre andelseiere til gode i form av enda bedre forvaltningsresultater fremover.

Fusjonen innebærer at andelseierne i ODIN Global SMB vil få et utvidet investeringsmandat for sin andelskapital, ettersom SMB-mandatet i utgangspunktet er begrenset til kun små og mellomstore selskaper. Investeringsmandatet til ODIN Global forblir uendret. Det gjør også kostnadsnivået, samt forventet risiko og avkastning.

Det nye ODIN Global vil være et aktivt forvaltet aksjefond med en konsentrert og balansert portefølje av de beste investeringsmulighetene vi finner i det globale investeringsuniverset. Fondets målsetning vil som før være å gi andelseierne en bedre avkastning enn det globale aksjemarkedet, målt ved fondet referanseindeks MSCI World.

Resultat av avstemmingen:

Totalt antall andeler i ODIN Global

8 016 237,4342

Antall stemmer FOR fusjon

1 906 075,5340

Antall stemmer MOT fusjon

6 116,3574

Totalt antall andeler i ODIN Global SMB

3 494 500,8644

Antall stemmer FOR fusjon

776 262,0814

Antall stemmer MOT fusjon

4 316,1492

Hold deg oppdatert! Abonner på vårt nyhetsbrev her

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.