ODIN Finland feirer 25 år

ODIN Finland har siden oppstart i 1990 levert den høyeste avkastningen blant europeiske aksjefond. Se video om forvalteren Truls Haugens syn på fondet og den finske børsen.

[vippy id=»7978″ width=»806″ height=»453″]

Med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 19 prosent er aksjefondet ODIN Finland helt i topp blant sammenlignbare europeiske aksjefond*. Fondet ble etablert allerede i 1990 og har siden start kun hatt to forvaltere av fondet, Peter Edwall ved oppstart i 1990, og siden år 2000 dagens forvalter, Truls Haugen.

Fondet ble etablert i en av de vanskeligste periodene i finsk økonomi siden annen verdenskrig. Landet var på vei inn i en depresjon, sterkt pådrevet av utviklingen i datidens Sovjetunionen, som rammet finsk økonomi hardt. I løpet av 1990 ble eksporten til Russland halvert, og i 1991 ble den halvert nok en gang fulgt av en økende arbeidsledighet i landet. Utgangspunktet for fondet var med andre ord vanskelig.

Det man kunne se den gangen, som vi senere også sett i andre økonomier, var at finske kvalitetsselskaper ble urimelig hardt rammet på børsen. Ved å ha mot nok til å se på de fundamentale faktorene i hvert enkelt selskap ble man etter hvert mer sikker på en god langsiktig utvikling i enkeltselskaper, forteller porteføljeforvalter Truls Haugen.

Norges største Finlandssupporter

I forbindelse med eierskiftet i ODIN i år 2000 overleverte Peter Edwall ansvaret for fondet til sin kollega Truls Haugen, som siden har hatt ansvar for fondet.

På mange måter er jeg nok Norges største Finlandssupporter. Det er et spesielt land med en utrolig stå på-vilje og innovasjonskraft, noe som i aller høyeste grad preger næringslivet. Landet har ved flere anledninger blitt kåret til et av verdens mest konkurransedyktige land med et imponerende utdannelsessystem, og evne til rask internasjonalisering av både produkter og tjenester, sier Truls.

Flere av de store nordiske industrieventyrene de siste 25 årene har sitt utgangspunkt i Finland. Gjennom å fokusere på selskaper med sterkt internasjonalt potensiale har investorene i ODIN Finland fått en global eksponering via lokale selskaper som ODINs forvaltere har vært godt kjent med.

En av mine absolutte favoritter er Huhtamäki. Selskapet er en global spiller innen forpakningsindustrien og er blant annet verdensledende innenfor noe så spennende som eggkartonger. Selskapet har en konsentrert strategi med 40 prosent av sitt salg mot fremvoksende økonomier, forteller Truls videre

Utfordringer

Men Finland har også sine utfordringer. Landet er inne på det fjerde året med negativ BNP-vekst. Russland er ikke lenger den store motoren for finsk industri, og den tradisjonelle skogsindustrien, som i lange tider har vært en viktig kilde for næringslivet, har heller ikke hatt så god utvikling.

Akkurat som vi gjorde ved oppstart, prøver vi hele tiden å se på de fundamentale faktorene som enten bekrefter eller avkrefter kvalitet etter ODINs målestokk. Vi har fortsatt et langsiktig fokus med en konsentrert forvaltningsstrategi og ser at dette kommer andelseierne i fondet til gode. Det er mange flotte finske selskaper der ute som vil kunne gi god avkastning også i de kommende 25 årene, avslutter Truls Haugen.

*Avkastningstall per 30.11.2015 med 25 års historikk, aksjefond registrerte i Europa

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.