ODIN endrer navn på kombinasjonsfondene

ODIN har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet, datert 31. august 2022, vedrørende søknad om vedtektsendringer for verdipapirfondene ODIN Horisont, ODIN Flex og ODIN Konservativ.

Vedtektsendringene omfatter navnebytte for fondene og endring av benevnelsen for én av andelsklassene. Finanstilsynet har gitt dispensasjon fra kravet om at vedtektsendringene skal behandles i eget andelseiermøte.

Navneendringen for kombinasjonsfondene skjer som følge av at fondene blir en del av SpareBank 1 Fondene, en ny fondsserie forvaltet av ODIN Forvaltning ved siden av dagens ODIN-fond.

Endringene for kombinasjonsfondene er som følger:

  • ODIN Horisont endrer navn til SpareBank 1 Horisont 80
  • ODIN Flex endrer navn til SpareBank 1 Flex 50
  • ODIN Konservativ endrer navn til SpareBank 1 Konservativ 20

Samtidig med navneendringen endres også benevnelsen for andelsklasse D i disse fondene. Ny benevnelse blir andelsklasse N. Dette er en netto andelsklasse som benyttes av distributører som etter avtale med ODIN ikke skal motta noen form for returprovisjon. Benevnelsen for øvrige andelsklasser forblir uforandret.

Det gjøres i tillegg mindre endringer i mandatene til SpareBank 1 Horisont 80 og SpareBank 1 Konservativ 20. Disse medfører ingen endring i vedtektene. Normal aksjeandel i SpareBank 1 Horisont 80 endres fra 75 prosent til 80 prosent. Normal aksjeandel i SpareBank 1 Konservativ 20 endres fra 25 prosent til 20 prosent.

Vedtektsendringene trer i kraft den 19. september 2022.

Med endringen som nevnt over vil SpareBank 1 Horisont 80 kunne handles i Aksjesparekonto fra og med mandag 2. januar 2023.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.