ODIN Emerging Markets og ODIN Robur Øst-Europa vedtatt fusjonert! Fusjonsdato er 11. februar 2013

Andelseiermøtet i ODINs to fond i fremvoksende markeder vedtok i dag å fusjonere fondene.

ODIN er inne i en periode hvor vi høster fruktene av prosesser som har pågått over tid. En av disse prosessene har vært arbeidet med fusjon av ODIN Emerging Markets og ODIN Robur Øst-Europa, og vi gleder oss derfor over at andelseiermøtet i dag har vedtatt fusjonen med overveldende flertall.

Vi mener det er i alles interesse å fusjonere disse to fondene fordi det åpner for en mer fokusert forvaltningsprosess. Gjennom en fusjon får porteføljeforvalter maksimal frihetsgrad til å komponere én konsentrert og balansert portefølje av høy kvalitet fra det samlede utvalget av selskaper i det globale investeringsuniverset.

Fusjonen innebærer at andelseierne i ODIN Robur Øst-Europa vil få et utvidet investeringsmandat for sin andelskapital, ettersom dette mandatet er begrenset til Øst-Europa. Investeringsmandatet til ODIN Emerging Markets forblir uendret. Det gjør også kostnadsnivået, samt forventet risiko og avkastning.

Det nye ODIN Emerging Markets vil være et aktivt forvaltet aksjefond med en konsentrert og balansert portefølje av de beste investeringsmulighetene vi finner i de fremvoksende markedene. Fondets målsetning vil som før være å gi andelseierne en bedre avkastning enn fremvoksende aksjemarkeder, målt ved fondet referanseindeks.

Resultat av avstemmingen:

Totalt antall andeler i ODIN Emerging Markets

928016,9181

Antall stemmer FOR fusjon

360565,1230

Antall stemmer MOT fusjon

2883,6139

Totalt antall andeler i ODIN Robur Øst-Europa

563888,0837

Antall stemmer FOR fusjon

121323,4382

Antall stemmer MOT fusjon

4111,3228

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.