ODIN bytter depotbank

ODIN Forvaltning AS har inngått avtale med DNB Bank ASA for depotmottak gjeldende ODINs verdipapirfond. Det formelle bytte av depotbank skjer 26. oktober 2020.

Handelsbanken besluttet i 2019 at de skulle avvikle depotmottak-virksomheten i løpet av 2020.

Som en konsekvens av dette har ODIN Forvaltning inngått avtale med DNB Bank ASA for depotmottak gjeldende ODINs verdipapirfond.

En depotbank utfører ordre på fondenes porteføljer. Du som kunde trenger ikke gjøre noe i forbindelse med dette byttet.

Fra 26. oktober vil alle tegninger i ODINs verdipapirfond betales inn på konti i ny depotbank i henhold til vedlagte kontooversikt.

Endring for norsk registrerte fond:
Tidligere depotmottak:
Handelsbanken
Adresse: Tjuvholmen allé 11, 0113 Oslo
Organisasjonsnummer: 971 171 324

Nytt depotmottak:
DNB Bank ASA
Adresse: Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO
Organisasjonsnummer: 984 851 006

Endring for svenskregistrerte fond (ODIN Small Cap)

Tidligere depotmottak:
Svenska Handelsbanken AB
Sted: Stockholm
Organisasjonsnummer: 502007-7862

Nytt depotmottak:
DNB Bank ASA, filial Sverige
Sted: Stockholm
Organisasjonsnummer: 516406-0161

Her finner du de nye kontonummerene i NOK-SEK-EUR

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.