Nytt fond! – ODIN Micro Cap

ODIN har etablert et nytt og spennende aktivt forvaltet fond med tydelig fokus på mindre, etablerte og bærekraftige kvalitetsselskaper, primært i Sverige. – Dette fondet kan være et godt tilskudd i en diversifisert fondsportefølje, sier forvalter.

ODIN er en av Nordens ledende fondsforvaltere og har forvaltet aksjefond siden 1990. Det nye fondet ODIN Micro Cap forvaltes etter vår investeringsfilosofi, ODIN-modellen, der investering i bærekraftige kvalitetsselskaper med langsiktig høy verdiskaping står i fokus.

– Vi har en sterk investeringsfilosofi i ODIN. Den gjennomsyrer hele organisasjonen og alle våre fond, sier Carolina Ahnemark, som er en av tre forvaltere av ODIN Micro Cap.

– Det er mange spennende og uoppdagede selskaper i micro cap-universet i Norden, og fondet gir en interessant eksponering mot selskaper som vokser lønnsomt med sterke posisjoner i sine respektive nisjer. Vi kommer ikke til å spekulere i «håpefulle» selskaper kun fordi vi investerer i mindre selskaper, men heller være enda mer forsiktige jo lenger ned vi kommer i selskapsstørrelse. Vi er selektive og gjør grundige fundamentale analyser for å finne de aller beste kandidatene, sier hun.

Se intervju med forvalter Carolina Ahnemark


Mange fordeler med mindre selskaper
ODIN Micro Cap skal ha en portefølje bestående av 25 – 35 selskaper. Dette er svenske/nordiske børsnoterte selskaper med en markedsverdi under ca. 8 milliarder kroner. Det nordiske investeringsuniverset er på omtrent 1100 selskaper. Mange av disse har vært til stede lenge, og universet av mikroselskaper har historisk levert høy lønnsomhet og avkastning.

– Fordelene med mindre selskaper er mange. De er ofte fleksible med et engasjert styre og eiere som jobber tett med virksomheten. Mindre, gründerdrevne bedrifter sitter tett på beslutninger, kan lettere skalere opp sin forretningsidé, og har dermed større potensiale for vekst. Forvalterteamet i Stockholm er godt kjent med dette markedet gjennom etableringen av ODIN Small Cap i 2020, sier Carolina.

I små selskaper har vi større gjennomslagskraft ettersom stemmen vår veier mer, og det er lettere å påvirke selskapene og drive frem endringer.
– Målet er å investere i de aller beste selskapene i investeringsuniverset og konstruere en diversifisert portefølje fra ulike sektorer, sier Carolina.

– ODIN er opptatt av bærekraft. Hvordan velges selskaper med dette som bakteppe?

– Vi møter ofte ledelsen i våre selskaper og har en aktiv dialog om bærekraftig virksomhet og hvordan forutsetningene er for å skape fremtidig, forutsigbar, lønnsom langsiktig vekst. Vi ønsker at selskapene drar nytte av langsiktige bærekraftsrelaterte trender og unngår å ta på seg mye risiko knyttet til både bærekraft og generelt, og utelukker derfor enkelte bransjer. Det er viktig for oss at selskapene tar bærekraftsarbeid og rapportering på alvor. Vi ekskluderer kull, olje, alkohol, gass, GMO, pornografi og pengespill, sier Carolina.

– Hvordan er dagens markedsutsikter for mikroselskaper i Sverige, og hvordan posisjonerer dere fondet for å dra nytte av disse utsiktene og markedstrendene?

– Micro cap-markedet har hatt høy verdiskaping over tid, i likhet med small cap-markedet. På den annen side har de siste to årene vært utfordrende kursmessig, selv om resultatene i selskapene har vært gode. Gitt dette, tror vi at situasjonen for å lansere et micro cap-fond er interessant nå.

Hvem passer dette fondet for?
ODIN Micro Cap er et spesialfond med månedlig likviditet, og er primært rettet mot større institusjonelle investorer. Fondet er eksklusivt tilgjengelig for ODINs direktekunder og er ikke tilgjengelig på andre plattformer eller banker. Fondet er planlagt å ha et tak på 2,5 mrd, hvilket betyr at fondet kan stenges for nye innskudd etter taket er nådd.

 

 

Fondsinformasjon:

Forvaltningshonorar ODIN Micro Cap:
Aksjeklasse A NOK: 1,0 prosent pr år
Andelsklasse B NOK: 1,85 prosent pr år

Avkastningsbasert honorar (variabelt): I tillegg til det faste forvaltningshonoraret for andelsklasse A så tilfaller det forvalteren et avkastningsbasert honorar på maksimalt 15 prosent av den delen av totalavkastningen som overstiger fondets avkastningsterskel, Carnegie Micro Cap Return Sweden Index.

Referanseindeksen:
Carnegie Micro Cap Return Sweden Index.

Minimumsbeløp for innskudd i fondet:
Aksjeklasse A NOK: 5 000 000 millioner kroner
Andelsklasse B NOK:  100 000 kroner eller 5 000 kroner i månedlig sparing

Utbytte:
Fondet betaler ikke utbytte.

Risiko:
Vi har klassifisert dette fondet som 4 av 7, som innebærer en medium risikoklasse.
Dette rangerer risikoen for fremtidig tap som skyldes markedsutviklingen som medium.

 

 

 

 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.