Nyhet! ODIN lanserer ODIN Rente

Vi forsterker vår satsning på rentefond ytterligere, gjennom lanseringen av ODIN Rente. Fondet er et fond-i-fond som består av et utvalg av våre rentefond. På denne måten kan du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de rentefondene som ODIN anbefaler.

Ved å investere i ODIN Rente får du en aktivt forvaltet portefølje av rentefond, uten selv å måtte velge enkeltfond.

ODIN Rente er et fond- i- fond som består av ODINs ulike rentefond, slik at du som kunde skal få en god og langsiktig sammensetning av rentefond. ”Vi lanserer ODIN Rente for at kundene våre enkelt skal kunne bygge sin egen portefølje, og kun behøve å velge ett fond for å oppnå en god eksponering mot rentemarkedet. Kundeorientering er en av våre kjerneverdier, og vi jobber naturligvis mye med dette i ODIN. Denne lanseringen er definitivt en viktig del av vår kundeorientering”, sier Salg- og Markedsdirektør i ODIN, Martin Henrichsen.

Godt alternativ til banksparing
Nå som bankrentene er på historisk lavt nivå mener vi at fondet kan være et godt alternativ til banksparing hvis du tåler litt mer risiko, sier Henrichsen. I tillegg får du en likvid plassering. Det betyr at du kan selge fondsandelene når du måtte ønske, og få pengene på konto i løpet av 2-3 bankdager. Du slipper altså å binde investeringen din for en gitt periode, ei heller å være bundet av et gitt antall avgiftsfrie uttak i løpet av året – noe som ofte er tilfelle hvis man velger ulike fastrenteinnskudd eller høyrentekonti.

Som alltid henger risiko og forventet avkastning nøye sammen, sier Henrichsen. På en risikoskala som spenner mellom 1 og 7, hvor 7 er høyest risiko og høyest forventet avkastning, har ODIN Rente fått en «score» på 2. På bakgrunn av dette mener vi som nevnt at ODIN Rente kan være et godt alternativ til sparing og investering i bank.

Fondets sammensetning
Ved lansering kommer ODIN Rente til å ha en fordeling tilsvarende illustrasjonen under, men denne sammensetningen vil være under kontinuerlig vurdering av fondets investeringskomité. Utfra vårt markedssyn har vi altså mulighet til å endre sammensetningen av de underliggende fondene. For deg som kunde betyr dette at du kan føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de rentefondene som ODIN anbefaler.

ODIN Rente innhold

ODIN Rente blir forvaltet av ODINs renteforvaltere, Nils Hast og Marianne Stoltenberg Lind, som begge har lang erfaring med renteforvaltning og makroanalyse. «Vår ambisjon er å kunne gi kundene en bedre avkastning enn hva man kan få i banken, men uten å ta på oss mye mer risiko», forteller Nils Hast. Han legger derfor vekt på at ODIN Rente skal være en relativt konservativ sammensetning av rentefond, hvor en stor del av porteføljen vil være investert i norske senior bankobligasjoner.

Bilde - Team ODIN Rente

For oss i ODIN har det vært viktig å kunne tilby gode rentefond til kundene våre, og vi har satset mye på å bygge opp rentedelen i vårt produktspekter. ODIN er nå en fullverdig kapitalforvalter hvor du som kunde har tilgang til alt det du trenger for god langsiktig sparing og investering, avslutter Martin Henrichsen.

 

Hilsen fra fondets forvaltere

[vippy id=»7261″ width=»806″ height=»453″]

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.