Justering av mandat og ny referanseindeks for ODIN Kreditt

ODIN foretar nå en justering av mandatet i ODIN Kreditt. Samtidig bytter fondet referanseindeks. 

ODIN Kreditt er et fond som i dag investerer minst 50 prosent av midlene i obligasjoner utstedt av selskaper med en kredittkvalitet tilsvarende offisiell kredittrating på BBB- eller høyere. Inntil 30 prosent av porteføljen kan ha en kredittkvalitet tilsvarende offisiell kredittrating i BB-intervallet (BB+, BB og BB-), mens inntil 20 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell kredittrating.

Justerer mandatet

ODIN foretar nå en justering av mandatet i ODIN Kreditt. Formålet med endringen er å kunne investere i selskaper som har en kredittkvalitet som tilsvarer BB-rating (High yield av høyere kvalitet), men som ikke har offisiell rating. Endringen vil ikke medføre høyere risiko for deg som andelseier i fondet. Dette betyr at fondet heretter skal investere minst 50 prosent av midlene i obligasjoner utstedt av selskaper med en kredittkvalitet tilsvarende offisiell kredittrating på BBB- eller høyere og hvor inntil 50 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell kredittrating.

Ny referanseindeks

Samtidig bytter fondet referanseindeks fra NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK til Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG High-Yield Composite TR EUR. Fondet vil fortsatt være aktivt forvaltet og det vil ikke forsøke å replikere indeks. Likevel vil den nye referanseindeksen gi et bedre bilde på kredittrisiko og likviditetsrisiko knyttet til fondets renteplasseringer og derved på fondets prestasjon målt mot indeks.

Endringen vil gjelde fra 1. september 2021.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.