Ny referanseindeks for ODIN Rente og kombinasjonsfondene

ODIN bytter referanseindeks for ODIN Rente og ODINs kombinasjonsfond.

ODIN bytter referanseindeks for fondet ODIN Rente fra statsobligasjonsindeksen NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK til NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK. Dette referansebyttet gjelder også for renteandelen i ODINs kombinasjonsfond ODIN Horisont, ODIN Flex og ODIN Konservativ.

Bedre risikobilde

ODIN Rente vil fortsatt være aktivt forvaltet og det vil ikke forsøke å replikere indeks. Likevel vil den nye referanseindeksen gi et bedre bilde på kredittrisiko og likviditetsrisiko knyttet til fondets renteplasseringer og derved på fondets prestasjon målt mot indeks.

Endringen gjelder fra 1. november 2021.

Se også fondenes prospekt eller nøkkelinformasjon.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.