Ny medforvalter på ODIN USA og ODIN Europa

Robin Øvrebø (31) blir ny medforvalter på ODIN USA og ODIN Europa med virkning fra 14. august 2020. Han kommer fra stillingen som analytiker i ODIN Forvaltning.

Robin Øvrebø er fra 14. august 2020 medforvalter på ODIN USA og ODIN Global. Harald Nissen er fortsatt ansvarlig forvalter for ODIN USA, og Håvard Opland er ansvarlig forvalter for ODIN Europa. Og nå får de altså Robin med på laget.

Godt rustet for forvalterrollen

Etter mer enn tre år med utmerkede resultater som analytiker er Robin mer enn klar for å ta steget inn i rollen som medforvalter.

– Det er veldig hyggelig å gi en så dyktig analytiker som Robin mulighet også som medforvalter av ODIN Europa og ODIN USA. Robin har, til tross for ung alder, vist at han har stor forståelse og lidenskap for å finne gode selskaper som passer inn i fondene våre. Han har de siste årene vært en svært god bidragsyter på vårt internasjonale team, og jeg er overbevist om at han fremover også vil være en av bærerne av ODIN modellen, sier Bjørn Kristiansen, som er administrerende direktør i ODIN.

Trykk her for å lese mer om ODIN-modellen.

Satser på og utvikler egne talenter

Robin startet i ODIN 1. april 2017 som aksjeanalytiker, hvor han jobbet med å finne investeringsideer til ODIN USA, ODIN Europa og ODIN Global. Han har hatt en god reise og nå blir han medforvalter på to fond, som han allerede kjenner svært godt.

– Dette er et god eksempel på hvordan man i ODIN satser på og utvikler egne talenter i forvaltningen, sier Bjørn.

Evne til å tenke utenfor boksen

Ettersom mange forvaltere bruker den samme verktøykassen for å finne de beste selskapene, er det også viktig å kunne tenke litt annerledes.

– Jeg har to tilnærminger til å finne nye investeringsideer. En er en tydelig og strukturert prosess, og en mer ustrukturert. Eksempler på den ustrukturerte er å lete på Twitter og investeringsblogger etter selskaper. Britiske Judges Scientific, som nå er i ODIN Global, er et godt eksempel på hvordan det å tenke utenfor boksen bærer frukter – du hadde aldri funnet dette selskapet med tradisjonelle metoder! Dette er noe av det jeg tar med meg videre inn i forvalterrollen, sier Robin.

Ny medforvalter på ODIN USA og ODIN Europa

Robin Øvrebø (31) blir ny medforvalter på ODIN USA og ODIN Europa med virkning fra 14. august 2020.

Styrke å være del av et solid forvaltermiljø

En fordel med å være del av et fagmiljø som i ODIN er at man blir utfordret daglig, og det er viktig for å videreutvikle allerede dyktige medarbeidere.

– Her blir jeg utfordret på de tankene og investeringsideene jeg har. Det blir ikke et ekkokammer, slik jeg noen ganger opplevde det som privatinvestor. Når vi jobber i team kommer kollegaer med gode innspill og spørsmål. De utfordrer hvordan jeg tenker. Alle investeringer som er gjort er blitt diskutert i felleskap i de møtene vi har hatt på det internasjonale teamet. Det er styrken i et slikt fagmiljø, og har ført til at jeg har utviklet meg veldig mye og raskt, sier Robin.

Gleder seg til større ansvar for resultatene

– Som analytiker jobbet jeg med å finne selskaper og vurdere dem ut i fra historisk prestasjon, selskapets posisjon for å skape verdier fremover og hvorvidt de kunne kjøpes til en fornuftig pris. Bærekraft ser jeg som en naturlig del av denne prosessen, ettersom et selskap i dag må ta ansvar for å kunne skape langsiktige verdier. Jeg gleder meg nå til å ta enda større ansvar, og bli en diskusjonspartner med større mulighet til å påvirke hvilke selskaper vi skal ta inn i porteføljene til fondene, avslutter han.

Trykk her for å lese hvordan god avkastning er et resultat av gode prosesser.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.