«Vi møter aldri ledelsen»

Enkelte forvaltere møter aldri ledelsen. For oss i ODIN virker slikt fjernt. Hvem vil vel investere i et selskap uten å møte de som skal passe på pengene våre?

Sitatet i overskriften høres med jevne mellomrom fra enkelte investorer. Argumentet er at ledelsen ikke er til å stole på, og at ledelsen er god til å lage salgshistorier som investorene biter på. Derfor kan du fort bli lurt av å møte ledelsen.

Vår holdning er en annen. Aksjer er eierandeler i selskaper. Og selskaper er skapt av mennesker. Derfor er det fjernt for oss i ODIN å investere i et selskap uten å ha en oppfatning av ledelsen og kulturen i selskapet.

Håndtering av pengene

Når vi investerer i et selskap overlater vi beslutningene om kapitalallokering til ledelsen i selskapet. For å forstå om ledelsen vet hvordan verdier skapes må vi møte dem. Vi må vite om ledelsen er gode investorer. Vi må vite om kapitalen vi gir dem blir brukt på best mulig måte.

Kulturelle fortrinn

Det mest varige konkurransefortrinnet i dagens omskiftelige verden er sterke og endringsvillige bedriftskulturer. Det skapes av ledelsen og opprettholdes av ledelsen. Selskaper med sterke kulturer gir meravkastning. Derfor må vi få et inntrykk av hvilken kultur ledelsen har skapt og hvordan de har tenkt å bevare den.

Kjøper ledelsen

Britiske Diploma og Halma, nederlandske IMCD og sørafrikanske Bid Corp er eksempler på selskaper og ledere vi har møtt, og som vi mener skiller seg ut. Det gjelder både vår vurdering av ledelsen og kulturen i selskapene. De nevnte selskapene er kanskje ikke velkjente navn for de fleste. Det skyldes blant annet at ledelsen i disse selskapene er travelt opptatt med å skape verdier for aksjonærene, snarere enn å markedsføre selskapene for investorer.

I disse selskapene har vi kjøpt ledelsens evne til å skape verdier. Bruce Thompson i Diploma og Andrew Williams i Halma, er etter vårt skjønn svært gode investorer – rett og slett. Det handler om å finne de riktige menneskene og investere med dem.

Det handler om tillit. Tillit til at pengene blir tatt godt vare på. Den tilliten finner du ikke i et regneark eller inne i Bloomberg-terminalen.

 

Skrevet av Oddbjørn Dybvad – tidligere Senior Porteføljeforvalter i ODIN

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.