Meget er forskjellig, men det er utenpå

Er det så enkelt som at vi kan dele børsen inn i verdi- og vekstaksjer? Vi tror det indre betyr mer enn det ytre, som i barnesangen.

https://www.youtube.com/watch?v=oQguNU6qpdY

Mange liker å skille mellom investorer som investerer i «vekst-aksjer» og investorer som investerer i «verdi-aksjer». Dette skillet er et forsøk på å forklare faktorer som bestemmer ulike investorers aksjeavkastning over tid. Vekstaksjer skal kjennetegnes av høy prising av eksisterende inntjening, i tro på at inntjeningen skal vokse raskt, mens verdiaksjer mer er det motsatte; nemlig at egenkapitalen prises lavt fordi få tror på vekst eller lønnsomhet for selskapene.

Denne inndelingen kan virke kunstig. Å investere i den ene typen aksjer fungerer i noen perioder, mens den andre typen aksjer fungerer i andre perioder. Å vite når du skal bytte fra den ene hesten til den andre er en nærmest umulig oppgave og fjerner deg fra hva investeringer egentlig handler om.

Jeg har selv vært en ung og ivrig «vekst» og «verdi»-forsker med hovedoppgave i temaet fra Norges Handelshøyskole. Heldigvis ble jeg omvendt i tide til heller å tro på verdiskaping som investeringskriterium.

For oss i ODIN er inndelingen i «vekst» og «verdi» lite interessant. Det er vel ingen verdiinvestorer som ikke ønsker å investere i selskaper som vokser med god lønnsomhet. Og hvilken vekstinvestor ønsker vel ikke å kjøpe billige aksjer?

Du finner mange studier som viser at billige verdiaksjer har gjort det bedre enn markedet over tid. Men du finner også studier som viser at vekstaksjer er å foretrekke. En stilform synes å virke i én periode – helt inn til den ikke virker lenger.

Tradisjonelle verdiinvestorer kjøper billige aksjer som handles under «fundamental verdi». Denne verdien står dessverre ikke oppført noe sted og fastsettelsen av verdien er dessverre beheftet med stor usikkerhet. Verdiinvestorer velger derfor å se på noen enkle nøkkeltall og ender opp med å kjøpe aksjer som er billige mot bokførte verdier og billige mot resultater. Dessverre kommer disse billige aksjene ofte med en varseltrekant. De er billige fordi de har store utfordringer enten med markedsposisjon eller markedsutsiktene. Risikoen tradisjonelle verdiinvestorer påtar seg, er at selskapet de investerer i aldri er istand til å forbedre seg. Dårlige selskaper blir sjelden gode. Det hjelper ikke at aksjen er billig om selskapet ikke er istand til å forbedre seg. I slike verdifeller blir verdiene gradvis borte.

Verdiinvestorer håper på reprising av aksjene. Det skjer først dersom selskapet forbedrer sin konkurranseposisjon eller markedsutsiktene for selskapet forbedres. Med andre ord; selskapet må vokse lønnsomt for å oppnå en høyere verdsettelse.  Verdiinvestorer ønsker gjerne et høyere utbytte på aksjen enn det generelle markedet har å tilby. Med fravær av vekstinvesteringer kan mer betales i utbytte.

Såkalte vekstinvestorer kjøper aksjer som vokser mer enn det generelle markedet og hvor prisingen ofte reflekterer høyere vekst.  Risikoen for en vekstinvestor er at selskapet slutter å vokse ettersom prisingen gjerne reflekterer vedvarende høy vekst. En vekstinvestor ønsker naturlig nok også å kjøpe aksjen under «virkelig verdi» – hvor verdianslaget er basert på langsiktige kontantstrømmer.  Utbyttet på aksjen er normalt av mindre betydning for vekstinvestorer ettersom veksten krever reinvesteringer av kontantstrømmen. Vekstinvestorer betaler gjerne opp for bedre markedsposisjon og lysere fremtidsutsikter. Normalt er vekst positivt, men vekst kan også destruere verdier om kapitalavkastningen ikke er tilfredsstillende.

Ja takk – begge deler
Hvorfor skal vi som investorer begrense oss til «vekst» og «verdi»? I ODIN søker vi etter verdiskapende selskaper, det vil si selskaper som evner å vokse med god lønnsomhet. Vi ønsker å investere i gode forretningsmodeller. Vi ønsker både selskaper som er i stand til å vokse lønnsomt og skape verdier for oss og som har disiplin til å betale et høyt utbytte. Samtidig ønsker vi å betale så lite som mulig for disse selskapene. Målet er å finne selskaper som gir oss en god balanse mellom lønnsom vekst og attraktiv prising. Så får det bli opp til andre å karakterisere oss som «vekst»- eller «verdi»-investorer. Målet er god avkastning med moderat risiko.

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.