Makrorapport: Blandet i januarmarkedene

Starten på året var bra i eurosonen og i USA mens det var mer utfordrende i fremvoksende økonomier.

I januar fikk vi verdens nest største konkurs – det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande gikk over ende. Siden problemene rundt Evergrande lenge har vært kjent virker umiddelbare ringvirkninger å være små, i allfall utenfor Kina. I USA blusset det opp ny bankuro, et knapt år etter kollapsene i Silicon Valley Bank og Signature Bank. Denne gangen var det New York Community Bank, den banken som tok over Signature Bank, som meldte om tap og raste på børsen.

Vi gikk inn i 2024 med markedsforventninger om 6-7 rentekutt i løpet av året, hvert på 25 basispunkter, både i eurosonen og i USA. Sentralbankene selv har signalisert langt færre rentekutt, og makroøkonomiske data som har kommet i det siste støtter opp under dette. Norges Bank holdt styringsrenten uforandret på 4,5 prosent på sitt møte i slutten av januar, men signaliserte at rentetoppen er nådd, og at neste bevegelse av styringsrenten mest sannsynlig vil bli nedover.

Les hele makrokommentaren her

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.