Makrokommentar: Tech på topp i august

August føyde seg inn i rekken over gode måneder i aksjemarkedet, og spesielt i USA var det god stemning på børsene.

Det er fortsatt slik at massive støttetiltak fra verdens sentralbanker er med på å støtte opp under finansmarkedene. Med null i rente på bankinnskudd og statsobligasjoner, søker mange investorer seg over i aktiva hvor risikopremiene er høyere. Dette har bidratt til å løfte aksjekursene.

Den amerikanske 10-års statsrenten steg 18 basispunkter, mens den tilsvarende tyske renten steg 13 basispunkter i august.

Norges Bank besluttet som ventet å holde styringsrenten uforandret på null prosent på sitt møte den 18. august. Ny informasjon bekrefter bildet av en økonomi som har blitt rammet av et kraftig tilbakeslag, men hvor gjeninnhentingen er i gang.

Les makrokommentaren for august her >>

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.