Makrokommentar: Motvind i markedene

Frykt for langsommere økonomisk gjenreising enn ventet, utfordringer knyttet til nye økonomiske hjelpepakker, og et anstrengt forhold mellom USA og Kina trekkes frem blant årsakene til motvinden i september.

I første del av måneden falt Teknologibørsen, Nasdaq hele 5 prosent blant annet på grunn av bekymring for at tidligere oppgang hadde vært for stor. Vi så dog en viss gjeninnhentning mot slutten av måneden. De kinesiske Shanghai- og Shenzhen-børsene falt henholdsvis 5 og 6 prosent, mens flere europeiske og amerikanske børser falt 2-3 prosent i september.

Oslo Børs klarte seg godt, med et fall på kun 0,4 prosent, og oljeprisen falt fra 45 til 42 USD pr. fat i løpet av måneden.

Norges Bank besluttet som ventet å holde styringsrenten uforandret på null prosent på sitt møte den 24. september. Sentralbanksjef Øystein Olsen gjentok at koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, og selv om det har vært en viss gjeninnhentning gjennom sommeren, er økt virus-spredning de siste månedene en usikkerhetsfaktor for utviklingen fremover. Økonomiske nøkkeltall viser en nedgang i arbeidsledigheten, som imidlertid fortsatt er høy, økt detaljhandel, og ikke minst sterk utvikling i boligmarkedet.

Det internasjonale pengefondet, IMF, forventer en dyp resesjon i 2020 som følge av koronapandemien, og en gjeninnhentning i 2021. Sentralbankene har gjort sitt beste for å stimulere økonomien, men har problemer med å nå sine inflasjonsmål.

Les den ferske makrokommentaren her >>

 

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.