Makrokommentar: Bred oppgang i desember

Hjelpepakker for økonomiene kombinert med utrulling av vaksiner mot Covid-19 løftet aksjemarkedet til nye høyder.

Det var god stemning i finansmarkedene mot slutten av 2020 – et år vi alle vel er svært glade for å legge bak oss. Hvis vi ser på året som helhet, så har mange markeder avsluttet 2020 godt i pluss, til tross for pandemien som har preget mesteparten av året. Unntaket er Europa, og da spesielt Storbritannia hvor FTSE100-indeksen falt 14 prosent i løpet av året som gikk.

Korona-pandemien har ført med seg en kraftig resesjon for verdensøkonomien i 2020, og OECD forventer i sin desember-rapport at fallet i den økonomiske aktiviteten blir på 4,2 prosent i inneværende år. Det forventes at veksten vil ta seg opp igjen over de neste par årene, og at globalt BNP ved utgangen av 2021 er tilbake på nivåene fra før pandemien.

Norges Bank holdt som ventet renten uforandret på null prosent på sitt møte i midten av desember, men hevet banen for fremtidig forventet styringsrente. Ved å holde rentene lave bidrar Norges Bank til å dempe det kraftige økonomiske tilbakeslaget landet opplever og bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake til et normalt nivå. Samtidig har den lave renten noen uønskede bivirkninger, og sentralbanksjef Øystein Olsen bemerker at veksten i boligprisene har fortsatt, og at en lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

Les hele makrokommentaren for desember 2020 her >>

 

 

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.