Lave renter gjør eiendom attraktivt

I dagens marked med lave renter er det ikke lett å finne ut hvor en skal plassere sparepengene dersom en ønsker lav risiko, men samtidig vil ha litt avkastning. Vår forvalter Thomas Nielsen har sett på alternativene.

Høyrentekonto
Et alternativ er å plassere de i banken. De høyeste rentene ligger nå tett oppunder 3 prosent. Trekker vi fra 27 prosent i inntektsskatt og 1 prosent i formueskatt, så sitter du igjen med ca. 1 prosent avkastning. Siden dette er betydelig under dagens inflasjon, vil du hvert år tape kjøpekraft.

Høyrenteobligasjoner
Et annet alternativ er høyrenteobligasjoner, såkalte «junkbonds». Disse kan gi høyere avkastning, men de gir ingen beskyttelse mot inflasjon, og enda viktigere, de har en betydelig risiko. Dette har vi sett flere eksempler på den senere tiden, blant annet med Norske Skog, Northland Reseources, Seabird Exploration og Noreco, der obligasjonseiere har måtte ta vesentlige tap.

Aksjer
Det finnes flere typer aksjer som tilbyr stabile forretningsmodeller som over tid har lav risiko. Eksempler på dette kan være Nestlè som lager konsumprodukter som blant annet kaffe og sjokolade, eller Svenska Cellulose, som blant annet lager toalettpapir og bleier. Dette er produkter det er stabil og voksende etterspørsel etter. Problemet er at slike aksjer er svært høyt priset, slik at utbytte og avkastningsmulighetene blir mer begrenset.

Utleie av bolig
Boligmarkedet er et annet sted som kan være interessant å investere i gitt de lave rentene. Du kan spare noe formueskatt siden ligningsverdien av sekundærbolig blir satt til 60 prosent. Problemet er dog at den løpende avkastningen i utgangspunktet er svært lav, i flere tilfeller under 3 prosent. I tillegg vil du måtte involvere deg i driften, dvs. finne leietakere, kreve inn husleie og fikse feil som oppstår.

Børsnotert eiendom eller eiendomsfond
Jeg synes det beste alternativet i dagens marked med lave renter, er å investere i børsnotert eiendom eller fond bestående av dette. Det er mange gode grunner til dette:

  1. Forskjellen mellom avkastningen på eiendom og lange renter (se graf under) er rekordhøy. Det betyr at verdsettelsen av eiendommene ikke har fulgt med på fallet i lange renter
  2. Eiendomsselskapene får lavere finansieringskostnader
  3. Majoriteten av kontraktene har inflasjonsjustering, dvs. investorene slipper å miste kjøpekraft om inflasjonen skulle bli høy
  4. Fleksibiliteten til å gå inn og ut av markedet er høy
  5. Nordisk økonomi er sterk relativt til resten av Europa, blant annet er befolkningsveksten høyere, noe som er en viktig langsiktig faktor i eiendomsmarkedet.

 Løpende avkastning på eiendom i forhold til lange renter

graf-lopende-avkastning-eiendom

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Vigdis Almestad er utdannet siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.