Hva skjer i ODIN Eiendom?

Vi vet at noen andelseiere blir bekymret ved kursfall i fondet. Det er selvfølgelig aldri hyggelig å se sparepengene falle i verdi, men alt har en årsak.

ODIN Eiendom har siden midten av september opplevd et fall på 12 prosent. Dette skyldes i all hovedsak uro i markedet for eiendomsaksjer

Kort oppsummering av årsakene til fallet i kursen:

1) Den norske kronen har styrket seg ca 3 prosent siste måned pga av økt oljepris. Dette har ført til at norske kroner har styrket seg 7 prosent mot den svenske kronen hittil i år. 75 prosent av fondet er plassert i svenske papirer, derfor får dette en negativ effekt målt i utvikling i norske kroner.

2) Flere av aksjene vi er investert i, har styrket sin kapital for å frigjøre fleksibilitet til videre vekst fremover. Dette har imidlertid blitt gjort med rabatt til markedskurs og har således påvirket våre investeringer negativt på kort sikt.

3) Det har også vært nedsalg i enkelte av selskapene vi eier, blant annet av Entra der den norske staten solgte seg ned.

4) Rykter om en mulig renteoppgang, men det er noe vi stiller oss tvilsomme til. Når det en gang skjer, så mener vi det vil skje med stor grad forutsigbarhet slik at markedet får priset dette inn og tilpasset seg.

Vi fortviler imidlertid ikke:
Grafen under viser at turbulens alltid har vært ensbetydende med gode kjøpsmuligheter. Vi mener derfor at siste tids korreksjon gir en god mulighet til å øke sparingen/investeringen i fondet.

odin-eiendom-c-historie

Dagens situasjon ligner også på hva som skjedde i april/mai i fjor, og i januar i år. Da korrigerte ODIN Eiendom med henholdsvis 16 %- og 13 % på 1-2 måneders perioder på grunn av høyere europeiske lange renter og uro i Kina respektivt.

Disse korreksjonene ser ut til å vare i typisk 1-2 måneder, og minner veldig om dagens situasjon. Vi tror, til tross for den siste tids kortsiktige markedsfall, at trenden med stabile, forutsigbare og voksende resultater vil fortsette. Samtidig tror vi på videre oppjusteringer av eiendomsverdier, som vil styrke soliditeten i selskapene i sektoren og dermed berolige markedet.

Vi mener ingenting fundamentalt har endret seg i eiendomsmarkedet:

  • Rentene har kun steget marginalt så langt i år, og er fortsatt på nivåer som er svært attraktive for eiendomsselskapene.
  • Valutaen har påvirket fondet målt i NOK negativt, og vi får nå mer svenske og finske aksjer for våre norske kroner.
  • Svensk økonomi (der over 70 prosent av fondet er investert), har vist en veldig sterk utvikling i 2016, og mange har økt sine prognoser for veksten i BNP.
  • Selskapene har fortsatt å vokse, og er i solid forfatning både finansielt og operasjonelt.
  • Selskapene Balder, Victoria Park, Sagax og Catena (vi er investert i alle), har alle styrket egenkapitalen gjennom kvartalet. Balder gjorde et stort oppkjøp i forbindelse med sin transaksjon, mens de øvrige har økt sin fleksibilitet for å muliggjøre videre vekst. Dette har hatt en midlertidig negativ effekt på aksjekursene til selskapene.

Til slutt ønsker vi å minne om et faktum som vi, som sitter tett på markedet, observerer:

  • Aksjemarkedet svinger, og til tider svært mye. Dette er for den langsiktige sparer og investor en gylden anledning til å kjøpe billige andeler. Det viser seg gang på gang når aksjemarkedet faller.

Husk at langsiktighet lønner seg.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.