Høy avkastning og lav risiko – det går vel ikke an?

Mange ønsker god langsiktig avkastning uten for mye risiko. I ODIN Eiendom gjenspeiles forutsigbar vekst i selskapene seg i stabile resultater for fondet.

De fleste ønsker god langsiktig avkastning uten å ta for høy risiko. Jeg vil derfor vise deg den ikke helt sjokkerende sammenhengen mellom selskapene, som ODIN Eiendom investerer i, sine resultater og aksjekurser. For med forutsigbar vekst i selskapenes resultater, så bør aksjekursene til disse selskapene vokse i lignende takt over tid.

La meg forklare.

Den grønne og blå grafen nedenfor viser utviklingen i ODIN Eiendoms andel av resultater etter skatt og utbytte i selskapene vi eier. Disse selskapene har de siste 12 månedene bidratt med om lag 91 millioner norske kroner i resultater og 39 millioner i utbytte inn i fondet, og dermed til deg som andelseier. Ikke bare vokser det, men direkteavkastningen i form av utbytte er nesten 3 prosent, som fondet reinvesterer, og avkastningen fra selskapenes inntjening over 6 prosent.

Fondets avkastning følger selskapenes resultater over tid

Utviklingen i ODIN Eiendom sammenlignet med resultatene i selskapene fondet investerer i.

Diagram: Utviklingen i ODIN Eiendom sammenlignet med resultatene i selskapene fondet investerer i.

Grafene ovenfor viser bemerkelsesverdig forutsigbar vekst i selskapenes inntjening og utbytte. Og i det har du nøkkelen til å forstå risikoen og avkastningen i ODIN Eiendom. Innen eiendom er det nemlig relativt enkelt å spå trenden videre.

Aksjemarkedet kan likevel virke skremmende

Mange er dessverre redde for å investere i aksjemarkedet på grunn av svingningene. Svingningene igjen gjør at risikoen gjerne blir oppfattet som høy. Men med en såpass forutsigbar utvikling i verdiene, så burde det ikke være så stor grunn til bekymring.

Sammenlignet med banksparing er risikoen i fondet bare marginalt større.

I tillegg får du:

• Bedre avkastning gjennom de underliggende selskapenes inntjening
• Direkteavkastningen i form av utbytte er også høyere
• Underliggende vekst fra selskapene og økonomien generelt

Du får også beskyttelse mot inflasjon gjennom justering av leiekontraktene. Slik mister du ikke kjøpekraft, som med banksparing i dagens marked.

Vi ser at teorien fungerer i praksis.

For vi vet, at over tid vil aksjekursene, og dermed utviklingen i fondet, følge samme mønster som selskapenes resultater.

For eksempel har veksten de siste 3 årene vært slik:

• 16 prosent vekst i selskapenes resultater etter skatt
• 15 prosent vekst i utbytte fra selskapene

Det har materialisert seg i 15 prosent avkastning i ODIN Eiendom. Sammenhengen er klar, og det er dermed selskapenes resultater og utbytte som er viktige å se etter.

Hva hvis denne sammenhengen holder vann?

Hva kan vi da si om utviklingen i fondet fremover?

Jeg kan naturligvis ikke garantere noe, men vi tror på vekst fremover. Et stramt utleiemarked i Sverige har gitt økning i leieprisene. Kombiner det med at selskapene vi investerer i stadig investerer i nye og eksisterende eiendommer, så burde det gi økt inntjening fra selskapene.

Det bør gi god avkastning for deg som andelseier i ODIN Eiendom fremover.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.