Langsiktighet i praksis

ODIN Forvaltning feirer 25 årsjubileum i 2015. Det betyr at vi startet opp i 1990, året da Irak invaderte Kuwait og Nelson Mandela ble frigitt fra fengsel.

Da Peter Edwall og Petter Goldenheim etablerte selskapet het det riktignok Independent Fund Management AS, men navnet ble etter et par år endret til ODIN Forvaltning AS for å understreke den nordiske profilen.

Det første aksjefondet het da også ODIN Norden og ble lansert 1. juli 1990. Senere samme år kom ODIN Finland i gang, mens ODIN Norge og ODIN Sverige ble lansert i henholdsvis 1992 og 1994.

«25 år er gått siden ODIN ble etablert. En gryende vekst i privat sparing, og fond som effektiv organisasjonsform for privat sparing, var bærebjelkene i etableringen. Med en bevisst investeringsfilosofi var målet over tid å gi bedre avkastning enn markedene fondene investerte i. Denne ideen har vi lykkes godt med. Vårt første fond, ODIN Norden, har siden fondets oppstart i juni 1990 levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 12,5 prosent, mer enn 2,5 prosent foran indeks», uttaler administrerende direktør Rune Selmar.

«ODIN var tidlig ute med bransjefond. Senere har ODIN utviklet produkter for både globale aksjer og aksjer i fremvoksende markeder, alltid med utgangspunkt i ODINs verdiorienterte og indeksuavhengige tilnærming. Med aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond, og med aktiv forvaltningsprodukter under etablering, fremstår ODIN i dag som en fullverdig kapitalforvalter,» fremhever Selmar.

langsiktighetipraksisodin25aar

 Her kan du se den historiske avkastningen som er skapt i ODINs verdipapirfond.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.