Kursjustering i rentefondene

Ved inngangen til et nytt år justeres kursen i rentefondene ned. Samtidig får andelseierne tildelt flere andeler.

Din beholdningsverdi endres normalt ikke
Av skattemessige årsaker blir renteinntekter og realiserte kursgevinster/kurstap du har hatt i dine rentefond i løpet av året utbetalt fra fondet. Dette gjøres ved å konvertere skattepliktige inntekter til såkalte avkastningsandeler samtidig som man nedjusterer andelskursen.

Normalt vil verdien av avkastningsandelene automatisk bli reinvestert i fondet som nye andeler. Altså justeres kursen på dine andeler ned, mens antall andeler øker. Verdien av din beholdning i rentefondet endres med andre ord ikke.

Skattepliktig avkastning er ikke lik totalavkastning
Utdeling av avkastningsandeler er ikke det samme som avkastning for fondene. Avkastningsandelene består av renteinntekter og realiserte kursgevinster/kurstap, mens i fondets samlede avkastning er også urealiserte kursgevinster/kurstap inkludert.

Ved verdifastsettelse av fondet vil man til enhver tid ta hensyn til både urealiserte og realiserte kursgevinster/kurstap, mens man skattemessig kun tar hensyn til realiserte kursgevinster/kurstap.

Urealiserte kursgevinster i fondet kommer først til beskatning når du selger andeler. Tilsvarende vil kurstap komme til fradrag når du selger andeler.

Tildelingsdato er 4. januar
Tildeling av avkastningsandeler for 2012 finner sted 4. januar 2013. Eide du andeler i ODINs rentefond ved årsskiftet, vil du et par dager etter tildelingen motta en endringsmelding fra VPS som bekrefter tildeling av avkastningsandeler.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.