Kriser som kommer og kriser som går

De siste årene har vært preget av den ene krisen etter den andre. Likevel er børsene høyere nå enn før pandemien i 2020. Kriser kommer, og kriser går og det er sjeldent at de får langsiktige konsekvenser for markedene.

Aktørene i markedet har en god evne til å tilpasse seg nye omstendigheter. Vi tror ikke vi står foran en bankkrise, vi er egentlig mer bekymret for at de økte rentene kan føre til en kraftig nedgangskonjunktur.

Børsutviklingen i mars
Det var bankene som stjal overskriftene i forrige måned. Børsene falt betydelig, først og fremst på grunn av at flere banker fikk problemer som følge av mistillit i markedene. Silicon Valley Bank i USA gikk konkurs og Credit Suisse i Sveits ble overtatt av konkurrenten UBS for en brøkdel av verdien banken hadde før de kom i problemer. Aksjonærer og långivere har tapt mye på banker denne måneden. Dette påvirket naturlig nok børsene i mars måned og de fleste europeiske børser falt med 1-3 % . I USA steg børsene noe. Det kan forklares med at bank er en langt mindre sektor i USA enn på de fleste europeiske børsene. Renteforventningene derimot har kommet noe ned i kjølvannet av bankkrisen til tross for at flere sentralbanker fortsatte å heve rentene i mars. Dette kan ha sammenheng med at risikopåslaget på kreditt i markedet har økt og dette har lettet presset på økte styringsrenter i kampen mot inflasjonen.

Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere
Det har vært noen usedvanlige innholdsrike år siden 2020. Vi har opplevd pandemi, krig, den høyeste inflasjonen på 40 år og muligens nå også en ulmende bankkrise. Det eneste som «mangler» nå er en kraftig resesjon og så har vi en reprise av perioden fra 1914 til 1929.

Den store forskjellen nå er at alt dette skjer på tre år og ikke femten. Likevel er børsene høyere nå enn før pandemien i 2020.
Noe av grunnen til dette er markedets og selskapenes evne til å tilpasse seg. Rammevilkår kan på kort tid bli snudd helt opp ned, slik som under pandemien og krigsutbruddet. Likevel tar det ikke mange ukene før pilene igjen peker oppover. Gode selskaper finner måter å overleve på til tross for krig, inflasjon og pandemi. Markedet har også en brutal evne til tidlig å «plukke ut» selskaper som ikke har livets rett når det oppstår kriser. Dette er Darwinisme på sitt mest brutale, men på sikt er det nettopp dette som gjør markedet og økonomien sterkere. Kapitalismen fungerer ved at kapital tilføres der det gir best avkastning og de svakeste selskapene blir borte. I en slik prosess blir hele systemet styrket. De siste ukene har vært et godt eksempel på dette da markedet veldig raskt fant de «svakeste» bankene som ikke har tålt renteoppgangen. Disse blir borte eller tatt over av andre og verden går videre med en mer robust banksektor.

Kriser og store endringer er egentlig en viktig forutsetning for at økonomien og finanssystemet utvikler seg og blir sterkere på sikt. Nassim Nicholas Taleb har skrevet en fantastisk bok om dette som heter «Antifragile». Hans poeng er at det finnes noe som er det motsatte av «skjørt», noe som ikke bare overlever kriser, men kommer styrket ut av det. Det er nettopp slike selskaper vi i ODIN ønsker å investere i. Et godt eksempel er at vi ikke liker å investere i selskaper med mye gjeld. Når rentene stiger slik som nå, vil mange selskaper slite med å betjene denne gjelden. Flere vil også bli borte (det har vi allerede sett blant bankene). Våre selskaper vil ikke bare overleve høyere renter, men de kan komme styrket ut av det ved at konkurrenter enten blir borte eller blir tvunget til å heve prisene sine. Dermed styrker de sin posisjon i markedet. For mye gjeld gjør selskaper skjøre og lite gjeld kan gjøre det «anti-skjørt».

Resesjon, hvilken resesjon?
Hvordan tror vi så disse krisene vi er midt inne i vil påvirke markedet fremover? For det første er negative hendelser mye mindre farlig når de ikke kommer helt uventet. De siste årene har det vært mange skyer på horisonten, noe som har gjort at markedet har «guarden oppe» og er mer forberedt på negative hendelser. Det får ofte langt verre konsekvenser når slike ting kommer totalt uventet.

Glem ikke det gamle «jungelordet» om at markedet klatrer oppover på en vegg av bekymringer. Bekymringer er ikke mangelvare for tiden, så det er muligens et godt tegn.
Vi tror ikke det blir bank-krise. Vårt beste tips er at det vil vise seg at det kun var noen få banker som hadde problemer med store tap på sine investeringer og at det langt fra er noen systemkrise i bankene.

Vår største bekymring er fortsatt at sentralbankene vil heve rentene så mye at økonomien bråbremser og vi får en resesjon. Så langt er det lite som tyder på det, men vi vet av erfaring at faren er til stede når rentene heves betydelig.

 

Skrevet av

Investeringsdirektør aksjer
Alexander Miller er utdannet MBA ved University of Wyoming samt Autorisert Finans Analytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.