Når bør jeg selge?

Har du økonomiske forpliktelser du må møte med sparemidlene i nærmeste fremtid? Vel, da bør du vurdere å sette pengene i bank.

Hvis du er usikker på om du skal bli værende i fondet pga av uro i markedene, så husk at svingninger i markedet er en del av aksjemarkedets natur. Vi ser på slike svingninger som en mulighet til økt avkastning gjennom gode kjøp og salg i fondenes porteføljer. Derfor lever vi i ODIN, som langsiktige eiere, godt med aksjemarkedenes generelle svingninger. Over tid har aksjekursene steget mer enn de har falt, men på kort sikt kan verdisvingningene være kraftige. Derfor anbefaler vi deg å være langsiktig. Husk at langsiktighet er nøkkelen til suksess ved fondsparing – Hos ODIN blir man rik sakte.

Og til sist: Det er også en risiko at du selger deg ut på feil tidspunkt.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.