Når bør jeg selge?

Har du økonomiske forpliktelser du må møte med sparemidlene i nærmeste fremtid? Vel, da bør du vurdere å sette pengene i bank. Nå.

Hvis du er usikker på om du skal bli værende i fondet pga av uro i markedene, så husk at svingninger i markedet er en del av aksjemarkedets natur. Og det er dessverre ikke til å unngå. Men vi ser på slike svingninger som en mulighet til økt avkastning gjennom gode kjøp og salg i fondenes porteføljer. Derfor lever vi i ODIN, som langsiktige eiere, godt med aksjemarkedenes svingninger. Er du urolig så tenk på dette: Over tid har aksjekursene steget mer enn de har falt, men på kort sikt kan verdisvingningene være kraftige. Derfor anbefaler vi deg å være langsiktig. Husk at langsiktighet er nøkkelen til suksess ved fondsparing – Hos ODIN blir man rik sakte.

Og til sist: Det er også en risiko at du selger deg ut på feil tidspunkt.

Men hva med meg som er pensjonist eller snart blir det? Du bør vurdere en uttaksavtale. Ta ut en fast sum i måneden til deg selv som du sper på pensjonen din med. Resten står igjen i fondet og gi meravkasting. Dermed kan du strekke investeringen din lengre, samtidig som du kan leve av den.

Kontakt oss for en prat rundt dette hvis du synes det var interessant.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.