Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for de formål opplysningene ble innsamlet for.

Når alle våre forpliktelser etter avtalen, enten overfor deg eller offentlige myndigheter, er møtt sletter eller anonymiserer vi alle personopplysninger.

Anonymisering betyr at vi fjerner alle opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson med rimelige hjelpemidler.

Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:

Identitetsinformasjon

Opplysninger om din identitet oppbevares i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven § 22.

Kontaktinformasjon

Opplysninger om slik som adresse oppbevares i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven § 22. Opplysninger slik som telefonnummer og epostadresse lagres i opp til fem år etter at kundeforholdet er avsluttet, du har rett til å kreve at denne informasjonen slettes så snart kundeforholdet er opphørt.

Transaksjonsinformasjon

Opplysninger og transaksjoner, kopi av avtaledokumentasjon og korrespondanse med kunder angående en transaksjon oppbevares i fem år i henhold til kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Kontoinformasjon

Kontospesifikasjoner oppbevares i fem år i henhold til kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Informasjon om bankkonto og bankkontotilhørighet oppbevares i fem år etter kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven §22.

Lydopptak

Lydopptak av samtaler med rådgiver/fondssenter og forvaltere lagres i minst fem år fra opptaket er gjort i henhold til verdipapirhandelloven.

Informasjon om andre

Opplysninger om andre personer som har tilknytning til ditt kundeforhold hos oss, f.eks. disponenter og givere, lagres i fem år fra transaksjonen ble gjennomført eller disponentforholdet ble avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven §22.

Forebygging av straffbare handlinger

Personopplysninger som behandles som ledd i å forebygge og avdekke straffbare handlinger oppbevares i fem år etter avslutning av kundeforholdet i henhold til hvitvaskingsloven §22. For åpne saker knyttet til mistanke om straffbare handlinger vil opplysningene lagres frem til behandlingen av saken er avsluttet internt og hos relevante myndigheter (for eksempel Økokrim).

Svindel

Informasjon knyttet til svindel og misligheter oppbevares i ti år.

Markedsføringsinformasjon

Personopplysninger innhentet i forbindelse med markedsføring slettes så snart som mulig etter at du har meldt deg av og senest innen tre måneder. Dersom du reserverer deg mot markedsføring fra oss sletter vi markedsføringsinformasjon og kundeprofiler umiddelbart.

Annen informasjon og øvrig kundedialog blir lagret i opp til fem år etter kundeforholdet er avsluttet. Du har rett til å kreve at denne informasjonen slettes så snart kundeforholdet et opphørt. Vår erfaring er imidlertid at kunder ofte kommer tilbake til oss med spørsmål om sitt kundeforhold i løpet av de første årene etter at kundeforholdet er avsluttet.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.