Hvilken kursdato får jeg ved kjøp av fond?

Kursdatoen du får avhenger av tidspunktet du kjøper andeler i ett eller flere fond. Tegningstidspunktet foreligger når skriftlig melding med de nødvendige opplysninger om tegningen er kommet inn til ODIN Forvaltning AS, beløp i samsvar med tegningen er valutert fondets konto og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt. Ved kjøp i ODIN Online gjelder tidspunktet da den elektroniske meldingen registreres i våre systemer.

Tegning i fond med nordisk eller europeisk mandat

Tegning i fond med nordisk eller europeisk mandat får kursfastsettelse samme dag som tegningsbeløpet blir valutert (valutadato) fondets bankkonto.

 

Tegning i fond med globalt mandat

Tegning i fond med globalt mandat får kursfastsettelse påfølgende dag etter at tegningsbeløpet blir valutert (valutadato) fondets bankkonto.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.