Hvilke ulike typer rentefond har ODIN, og hva er forskjellen på dem?

ODIN har et pengemarkedsfond, to obligasjonsfond og et kredittfond:

ODIN Pengemarked er et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter. Pengemarkedsfond har lavest risiko av alle typer verdipapirfond.

ODIN Kort Obligasjon er et fond som investerer i relativt korte rentebærende verdipapirer. Forskjellen mellom et pengemarkedsfond og et kort obligasjonsfond er at obligasjonsfondet kan investere i enkeltpapirer med rentebindingstid lengre enn ett år. ODIN Kort Obligasjon forventes å gi noe høyere avkastning over tid enn pengemarkedsfond.

ODIN Obligasjon er et fond som investerer i middels lange rentebærende verdipapirer. Jo lengre rentebærende papirer fondet kan investere i, desto høyere renterisiko. Høyere risiko betyr også høyere forventet avkastning over tid. Verdien av andelene vil svinge i verdi, men mindre enn i kombinasjonsfond og aksjefond. ODIN Obligasjon forventes å gi noe høyere avkastning.

ODIN Kreditt er et rentefond som primært investerer i norske og utenlandske kredittobligasjoner. Obligasjonene skal være utstedt av selskaper med offisiell kredittrating på BBB- eller høyere. Slike selskaper antas å ha en svært lav konkursrisiko. Inntil 20 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer og endringer i det generelle rentenivået påvirker fondets avkastning. ODIN Kreditt forventes å gi høyere avkastning over tid enn ordinære pengemarkeds- og obligasjonsfond.

Se alle våre rentefond.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.