Hvilke personopplysninger har vi

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Personopplysningene vi behandler mottar vi i hovedsak fra deg. Men noen ganger får vi også personopplysninger fra andre, slik som banken din og offentlige databaser (som for eksempel Folkeregisteret eller Brønnøysundregisteret).

All informasjon om deg lagres i et strukturert system i selskapets interne kunderegister.

Under kan du lese mer om personopplysninger vi behandler:

Identitetsinformasjon

Opplysninger om din identitet, som navn, fødselsnummer, statsborgerskap, fødeland og legitimasjonsdokument (inkludert bilde). Denne informasjonen får vi direkte fra deg. For eksempel gjennom en kjøpsprosess i ett eller flere av våre fond, eller ved oppslag mot offentlige registre som Folkeregisteret.

Kontaktinformasjon

Opplysninger som gjør at vi kan ha dialog med deg, slik som adresse, telefonnummer og epostadresse. Denne informasjonen får vi direkte fra deg, eller ved oppslag mot offentlige registre.

Transaksjonsinformasjon

Informasjon om transaksjoner knyttet til kundeforholdet ditt, som beløp og tidspunkt for betaling. Dette genereres gjennom din aktivitet og bruk av våre tjenester.

Kontoinformasjon

Informasjon om din konto der fondene dine er plassert, inkludert beholdning og portefølje. Vi behandler i tillegg informasjon om bankkonti som har blitt benyttet til inn- eller utbetaling, samt informasjon om kontotilhørighet. Denne informasjonen henter vi direkte fra deg, og ved oppslag mot konto og adresseregisteret (KAR).

Kundeinformasjon

Opplysninger som kan være nødvendig for å opprette, vedlikeholde eller avslutte kundeforholdet. For eksempel preferanser med hensyn til kommunikasjonskanal, samtykker og reservasjoner. Dersom du henvender deg til våre rådgivere eller fondssenter noteres dette i et fritekstfelt på ditt kundeforhold, slik at vi har oversikt over kontakten vår med deg. Vi lagrer også opplysninger om e-postkorrespondanse, chat og annen kommunikasjon vi har med deg.

Lydopptak

Vi behandler opptak av telefonsamtaler som du har med vårt fondssenter og våre forvaltere. Du blir varslet om at samtalen blir tatt opp før opptaket starter.

Informasjon om andre

Opplysninger om andre personer som har tilknytning til ditt kundeforhold med oss, slik som disponenter og givere.

Logger

Opplysninger om din aktivitet i våre applikasjoner. Dette genereres gjennom din aktivitet og bruk av våre tjenester.

Nettinformasjon

Opplysninger om besøk på våre nettsteder www.odinonline.com, www.odinfond.no og alle tilhørende sider (underdomener), gjennom informasjonskapsler på nettsidene. Informasjonen er anonymisert med mindre du logger deg inn eller for øvrig skriver inn din identitet på nettsiden.

Informasjonskapsler/cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn nettinformasjon på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler ved å klikke her.

Personopplysninger vi samler inn fra tredjeparter

I tillegg til personopplysningene hentet fra deg og Folkeregisteret som nevnt ovenfor henter vi også inn informasjon fra andre offentlige kilder, som Brønnøysundregisteret og kriminalitetsbekjempende myndigheter i anledning kundekontroll etter hvitvaskings- og finansavtale regelverket. Videre behandler vi sanksjonslister som føres av norske myndigheter, internasjonale organisasjoner som EU og FN, samt registre som føres av andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om for eksempel reelle rettighetshavere.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.