Hvilke fond anbefaler ODIN?

Vi i ODIN er opptatt av at du som kunde får spare- og investeringsløsninger som passer godt med din nåværende økonomiske situasjon, men enda viktigere er at de passer de mål og planer du har for din fremtidige økonomi. Det blir derfor nødvendig for oss å vite noe om din avkastningsforventning, din tidshorisont samt din evne og vilje til å stå i mot svingninger i løpet av spare- og investeringsperioden. Basert på disse opplysningene vil vi anbefale spare- og investeringsløsninger som vil gi deg en avkastning som du blir fornøyd med, samtidig som at du skal kunne sove godt om natten i perioder hvor finansmarkedene svinger.

For at det skal være enkelt for deg å velge fond, har vi etablert fem løsninger som er tilpasset ulike avkastningsforventninger, tidshorisonter og svingninger:

ODIN Aksje er vår fremste anbefaling når du skal spare langsiktig, dvs syv til ti år – eller mer. ODIN Aksje består av 7 av våre øvrige aksjefond satt sammen av våre forvaltere til en portefølje. ODIN Aksje består av investeringer på tvers av markeder, bransjer og valutaer som forventes å gi god risikojustert avkastning over tid. ODIN Aksje passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet på en enkel og trygg måte, men som også tåler at verdien på pengene dine svinger underveis i spare- og investeringsperioden.

Les mer og kjøp ODIN Aksje her

ODIN Horisont er vår anbefaling når du skal spare lenge, men som synes at svingningene ved å ha 100 % eksponering mot aksjemarkedet blir for store. ODIN Horisont er et kombinasjonsfond som plasserer 75 %i ODIN Aksje og 25 % i ODIN Rente. Du skal også her føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Dette fondet passer for deg som ønsker noe lavere svingninger en ren aksjefondsparing, og aksepterer at dette fondet gir noe lavere avkastning.

Les mer og kjøp ODIN Horisont her

ODIN Flex anbefaler vi for deg som skal spare lenge, men som blir ukomfortabel i perioder hvor finansmarkedene svinger. ODIN Flex er et kombinasjonsfond som plasserer 50 % i ODIN Aksje og 50 % i ODIN Rente. Fondet passer for deg som ønsker høyere avkastning enn banksparing over tid, men som samtidig ikke ønsker å utsette deg for store svingninger i løpet av spare- og investeringsperioden.

Les mer og kjøp ODIN Flex her

ODIN Konservativ anbefaler vi for deg som skal sitte lenge, men som ikke ønsker at pengene dine skal svinge noe særlig i verdi i løpet av spare- og investeringsperioden. Du må derfor også akseptere en lavere forventet avkastning, men likevel en høyere avkasting enn det du får på bankkonto. ODIN Konservativ er et kombinasjonsfond som plasserer 25 % i ODIN Aksje og 75 % i ODIN Rente. Også her skal du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Grunnet fondets lave svingninger kan dette være et alternativ for kortere plasseringer (fra tre til fem år).

Les mer og kjøp ODIN Konservativ her

ODIN Rente er et «fond i fond» bestående av et utvalg av ODINs rentefond. Dette fondet passer for deg som vil ha et alternativ til banksparing og som behøver et plasseringsalternativ med meget lave svingninger.

Les mer og kjøp ODIN Rente her

Er du fortsatt usikker på hva du skal velge og hva som passer best for akkurat deg, så kan du bruke vårt Fondssenter som sparringspartner. Ring oss på telefon 24 00 48 04

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.