Hvem deler vi personopplysninger med

Vi vil aldri utlevere dine personopplysninger til andre, med mindre det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, du har samtykket til utleveringen eller det foreligger et rettslig grunnlag for utlevering.

Hvis det er tillatt etter lovgivningen, og vår taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan vi utlevere opplysninger om deg til andre banker, finansforetak og samarbeidspartnere med bakgrunn i vår legitime interesse i å forebygge eller avdekke straffbare handlinger. For eksempel ved forsøk på svindel. Vi vil i så fall sørge for at opplysningene kun utleveres for bruk innenfor de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.

Lovbestemt utlevering

Vi kan utlevere opplysninger om deg til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Eksempler på slik utlevering er til skatteetaten, NAV og politiet.

Til leverandører og samarbeidspartnere

Vi kan utlevere opplysninger om deg til leverandører og andre selskap der det er nødvendig for å yte våre tjenester og for å administrere ditt kundeforhold hos oss eller hos samarbeidspartneren, blant annet for å gjennomføre transaksjoner på en sikker måte.

Dette er våre viktigste kategorier av leverandører og samarbeidspartnere:

IT-systemer, administrasjon og vedlikehold

Vi bruker leverandører til å levere infrastruktur, systemutvikling og tekniske driftstjenester. De største leverandørene er:

Genus AS: Utviklings- og drift av andelseierregister og kundesystem

Hubspot Incorporated: Drift av kjernesystem for oppfølging av eksisterende og potensielle kunder, e-postutsendelser og markedsføring.

Telenor: Telefonisystem

GuardRec: Løsning for opptak og lagring av telefonsamtaler

Knowit AS: Utviklings- og driftstjenester for interne applikasjoner og nettsider

Signicat AS: E-signeringstjenester og arkivering av digitale objekter

Scrive AS: Digital e-signeringsløsning

Vi benytter også andre eksterne leverandører til transaksjon løyper, systemutvikling og systemvedlikehold.

Markedsføring og nettstedsanalyse

Analyse

Vi benytter Google Analytics og Hotjar for å analysere hvordan de besøkende benytter nettstedet vårt. På bakgrunn av dette gjør vi forbedringer og forsøker å tilrettelegge nettstedet best mulig. Dataen som blir samlet aggregeres, og er ikke koblet til enkeltbrukere. Det er ikke mulig for oss å spore hvem besøkeren er, men det er for eksempel mulig å se at den samme besøkeren besøker nettstedet to ganger.

Google Analytics benyttes kun sammen med Google Ads for de besøkende som tillater markedsføringsscript/cookies. For andre besøkende, benyttes kun analysefunksjonene.

Markedsføring

Vi benytter Facebook, Adform og Google Ad som annonseplattform. Plattformene viser annonser, og registrerer statistikk som antall visninger og klikk på annonser for å gi deg tilpassede markedsføringskampanjer. Data brukes også for å skreddersy annonser mot spesifikke målgrupper og for å gjøre henvendelser til kunder som har vært på ODINs nettsider og som fyller bestemte kriterier. Plattformene samler ikke personlig identifiserbare data fra ditt besøk aller dine annonsevisninger.

Hubspot benyttes som verktøy for kundedialog og logger handlinger på ODIN sine nettsteder, dersom du har samtykket til dette. Data registrert i Hubspot vil være knyttet til den enkelte bruker, for de brukere som er kunde av ODIN eller har registrert seg via et skjema (F.eks. påmeldt en epostliste, ønsker å bli kontaktet av en rådgiver, meldt seg på et webinar). 

Du kan som bruker og kunde når som helst takke nei til å bli registrert av våre verktøy for markedsføring. Dette vil dog ikke hindre at du ser annonser fra ODIN på andre nettsteder. Disse vil da være generelle, og ikke tilpasset deg som kunde.

Det benyttes både første- og tredjeparts informasjonskapsler i disse tjenestene, se oversikten over informasjonskapsler.

Utlevering til utlandet

ODIN bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å drifte våre IT-applikasjoner. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse leverandørene. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til.

Enkelte av leverandørene har virksomhet i land utenfor EU, for eksempel USA, slik som Google Analytics og Hubspot. I slike tilfeller benytter selskapene Standard Contractual Clauses (SCC). Det vil si at de er underlagt regler som beskytter dataene dine for overføring og lagring på lik linje som om dataene hadde vært lagret i Europa. Dette er for å sikre at personvernet og rettighetene til våre kunder er godt ivaretatt, jf. GDPR art. 45-47.

Her kan du lese mer om overføring av personopplysninger til utlandet og krav til sikkerhet [Link til Datatilsynet]

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.