Hva er forvaltningshonorar?

Uttrykket er en forkortelse for det forvaltnings- og administrasjonsgebyret som på daglig basis belastes verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter og administrerer fondet. Dermed belastes det ikke deg som kunde og andelseier direkte, men av fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital. Og hvordan foregår dette i praksis? Jo;  Om fondet har 1 % i forvaltningshonorar så gjøres dette slik: Vi tar antall dager fondet er åpent i året og deler på selve honoraret. Da får vi prosenten vi tar ut av fondet som selskapets inntekt: 1/365 = 0,0027 % daglig av fondet.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.