Hva betyr skjermingsfradrag?

Når skatt på solgte andeler i verdipapirfond beregnes, trekkes det fra et skjermingsfradrag for den perioden du har eid andelene. Litt forenklet kan man si at skjermingsfradraget er en kompensasjon for risikoen du tar på deg ved å være investert i aksjer. Med andre ord en liten påskjønnelse fra staten for at du bidrar aktivt inn i verdiskapningen i samfunnet.

Skjermingsrenten multipliseres med et skjermingsgrunnlag (i utgangspunktet kostprisen du betalte for andelen). For hvert år du eier aksjefond, økes skjermingsfradraget. Skjermingen siste år legges til tidligere års skjerming. Altså akkumuleres skjermingsfradraget opp år etter år i de årene du står i fondet. Du kan ikke overføre skjerming til andre fond du eier. Dersom andelen du selger har lavere avkastning enn oppspart skjermingsfradrag, mister du differansen. Du må eie andelene den 31.12 for å få skjermingsfradrag for det aktuelle året. Du får altså ikke skjermingsfradrag for det året du selger andelene dine.

Skjermingsfradraget beregnes med utgangspunkt i en skjermingsrente. Og skjermingsrenten beregnes av gjennomsnittlig 3 måneders rente på statskasseveksler. Dette er det Skattedirektoratet som gjør i januar hvert år.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.