Dine rettigheter

Rett til innsyn

Du har rett til å få detaljert informasjon om hvilke opplysninger vi behandler om deg. Denne informasjonen finner du under «Min profil» ved å logge deg inn i ODIN Online

Du har også rett til å få utlevert en kopi av opplysninger som vi har om deg.

Merk at innsynsretten ikke gir deg rett til innsyn i opplysninger om andre enn deg selv. Hvis du ber om opplysninger som inneholder slik informasjon vil vi redigere bort andres navn og personopplysninger. Vi gir heller ikke innsyn i våre forretningshemmeligheter eller dokumenter ment kun for intern saksforberedelse.

Rett til korrigering

Dette betyr at vi oppdaterer opplysninger om deg og retter eventuelle feilaktige opplysninger. Vi ønsker å behandle opplysninger som er korrekte og oppdaterte om deg, så ta kontakt med oss dersom du oppdager at opplysningene vi har er feil.

Rett til sletting

Du kan kreve at vi sletter opplysninger om deg som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare. Som beskrevet over lagrer vi opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Opplysningene slettes automatisk når vi ikke lenger har forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller annet regelverk. Merk at du ikke kan kreve at vi sletter opplysninger som vi er pålagt å oppbevare etter gjeldende regelverk, for eksempel etter hvitvaskingsloven eller bokføringsloven. 

Rett til å protestere

Du har rett til å kreve at vi ikke lenger bruker opplysninger om deg der dette er basert på en legitim interesse, med mindre vår interesse i behandlingen veier tyngre enn dine interesser. Etter denne bestemmelsen har du også rett til å motsette deg direkte markedsføring, hvilket også følger av markedsføringsloven. Dette kan du enkelt administrere selv under «Min profil» i ODIN Online eller ved å klikke “oppdater e-postinnstillingene” i e-poster du mottar  fra oss.

Rett til begrenset behandling

Dette innebærer at vi begrenser hvordan vi bruker opplysninger om deg mens en klage er under behandling.

Hvordan du kan utøve dine rettigheter

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som beskrevet ovenfor kan du benytte vårt kontaktskjema eller sende en e-post til innsyn@odinfond.no. Merk at e-post anses å være en usikret kanal, så vi anbefaler deg om å ikke sende oss konfidensiell informasjon på e-post. Vi anbefaler deg derfor å bruke vårt kontaktskjema når du er logget inn i ODIN Online, da det er en kryptert og sikker måte å kommunisere med oss på. Du får svar fra oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Dersom vi ser at saksbehandlingstiden blir lenger enn 30 dager gir vi deg beskjed om det.

Hvis du har gitt oss samtykke til at å behandle dine personopplysninger, kan du trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte oss eller ved å justere dine samtykker under “min profil” i ODIN Online. 

Hvis du mener at vi bryter personvernregelverket eller ikke er fornøyd med vår behandling av din henvendelse kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å først ta kontakt med oss, slik at vi kan gi svar og avklare eventuelle misforståelser.

Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.