Arv, skifte og oppgjør av dødsbo

Det å miste en kjær person og føle sorg etter dødsfall oppleves av de aller fleste som veldig tungt. Samtidig som en bærer på sorgen kommer alt som skal ordnes opp i av praktiske ting, og dette blir en ekstra utfordring. Det hviler også et stort ansvar og mye jobb på den som oppnevnes som fullmektig på vegne av et dødsbo.

Vi har forsøkt å gjøre jobben litt enklere og litt mer forutsigbar for deg som har fondsandeler i dødsboet.

Følg vår sikre digitale prosess for oppgjør av dødsbo her >>

Selge eller beholde fondsandelene?

Velger man å selge fondsandelene blir andelene innløst og pengene utbetalt til dødsboets konto – og arvingene kan dele beløpet.

Ved gevinst må boet betale skatt av denne. Gevinsten skal oppgis i forhåndsligningen av boet og bobestyrer må levere dette til ligningsmyndighetene.
Ved salg bør man holde av beløpet som dekker skatten. Skatt på gevinst er 37,84 % i 2023.
Selges fondsandelene med tap får boet fradrag for dette – 37,84 % av tapet.
For nærmere informasjon om forhåndsligning anbefaler vi å kontakte ligningsmyndighetene.

Ønsker man å beholde fondsandelene kan arvingene overta disse. ODIN oppretter kostnadsfritt ODIN-konto i arvingenes navn og andelene overføres dit. Arvingene overtar samme kostpris og opptjent gevinst/tap som avdøde hadde. Dette kalles kontinuitetsprinsippet. Her slipper man å ligne boet for fondsandelene. ODIN informerer ligningsmyndighetene at andelene er overtatt som arv. Det er heller ingen skatt som skal betales om andelene overtas som arv. Men når du som arving senere selger fondsandelene er det beløpet avdøde kjøpte fondsandelene for, (pluss det du senere har kjøpt av andeler) som skal legges til grunn ved beregning av gevinstskatten.

Er fondsandelene på en Aksjesparekonto (ASK), kan disse fra og med 2019 overføres til flere personer/arvinger.

Hva koster dette?

ODIN Forvaltning tar ingen gebyrer ved oppgjør av dødsbo og ved salg av fondsandelene.
Vi tar heller ingen gebyrer ved overføringer av fondsandeler eller opprettelse av ODIN-konto.

Følg vår sikre digitale prosess for oppgjør av dødsbo her >>

 

Ønsker du ikke en digital prosess?

Du kan også sende inn dokumenter per post.

For å behandle oppgjør av dødsboet, enten om man selger eller overfører, må vi ha følgende dokumentasjon:

  • Kopi skifteattest/uskifteattest
  • Kopi av fullmakt (kun hvis det er flere arvinger)
  • Kopi av legitimasjon fra arvingene
  • Instruks på hva vi skal gjøre med fondsandelene
    • Til hvilken bankkonto skal pengene utbetales ved salg
    • Prosentvis fordeling av andelene ved overføring

Sendes til:
ODIN Forvaltning AS
Postboks 1771 Vika
0122 OSLO

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.