Valgmøte i ODIN

Det årlige valgmøte står for døren, og i den forbindelse ønsker vi andelseiere i ODINs verdipapirfond velkommen.

Tid: Torsdag 16. mars kl 14:00
Sted: ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, Aker Brygge, Oslo

Det vil bli avholdt valgmøte for verdipapirfondene:
ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Europa, ODIN Global, ODIN Emerging Markets, ODIN USA, ODIN Eiendom, ODIN Bærekraft, ODIN Small Cap, ODIN Aksje, ODIN Rente, ODIN Kreditt, ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon, ODIN Sustainable Corporate Bond, SpareBank 1 Aksje, SpareBank 1 Indeks Global, SpareBank 1 Norge Verdi, SpareBank 1 Utbytte, SpareBank 1 Verden Verdi, SpareBank 1 Horisont 80, SpareBank 1 Flex 50 og SpareBank 1 Konservativ 20, SR-Bank 80, SR-Bank 50, SR-Bank 20, SR-Bank Kreditt og SR-Bank Rente.

Til behandling foreligger:
1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen
3) Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS
4) Eventuelt

Andelseiere som har spørsmål som ønskes drøftet på valgmøte må melde disse skriftlig til styret i ODIN Forvaltning AS innen en uke før valgmøte avholdes.

Stemmegivning:
Andelseiere i ODIN kan forhåndsstemme i perioden 24. februar til 16. mars ved å sende Stemmeseddel via post til ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo eller e-post til legal@odinfond.no. Stemmeseddel kan også fås ved å kontakte Kundeservice på telefon 24 00 48 04.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Med unntak av valgene kan valgmøte ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Med vennlig hilsen
Styret i ODIN Forvaltning AS

 

Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS:

Valgkomiteen for de andelseiervalgte styremedlemmene i ODIN Forvaltning AS avgir følgende innstilling til valg av styremedlemmer og varamedlem 2023:

Christian S. Jansen – gjenvelges som styremedlem for ett år
Marianne Heien Blystad – gjenvelges som styremedlem for ett år
Andreas Holmen – gjenvelges som varamedlem for ett år

 

Påmelding til valgmøtet senest tirsdag 14. mars 2023:

E-post: kundeservice@odinfond.no, telefon: 24 00 48 04, faks: 24 00 48 01,
eller pr. post: ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo Att.: Kundeservice

 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.