Ikke bare sitt der, gjør noe!

På de aller fleste arbeidsplasser er høyt aktivitetsnivå forbundet med noe positivt. Inaktivitet er naturlig nok lite verdsatt. Hvilket aktivitetsnivå skal du legge deg på som langsiktig eier i gode bedrifter?

Det viktigste en langsiktig investor gjør er å bygge en robust portefølje av selskaper som har langsiktige konkurransefortrinn og samtidig ikke betale for mye for disse aksjene. Når dette er gjort bør en forsøke å gjøre det vanskeligste av alt, nemlig å sitte i ro. Men å sitte stille er ikke det samme som ikke å foreta seg noe.

Gjør noe!
Når markedene faller og aksjekursene når nye bunnivåer er gjerne responsen fra mange investorer at en må foreta seg noe – gjerne med en gang. Selve handlingen i seg selv, at en ikke sitter stille, blir en bekreftelse på at en i hvert fall har gjort noe for å forhindre tapet og derigjennom tro at en har kontroll over situasjonen.

Når en investor sitter tett på markedene blir det ofte vanskelig å skille mellom nyttig og unyttig informasjon. Som investor skal du naturligvis vite hvorfor du har investert i et selskap. Det betyr ikke nødvendigvis at du skal sitte midt i nyhetsstrømmen fra meglere og analytikere som følger selskapet – snarere tvert i mot. Daglig kvoterte aksjekurser øker tilbøyeligheten for å gjøre ukloke kjøp og salg.

Om det hadde stått et nytt skilt utenfor inngangsdøra med dagens markedspris på boligen hver gang du kom hjem, hadde du før eller siden solgt boligen din, enten i eufori over sterk prisoppgang de siste månedene eller i redsel for fortsatt prisnedgang. I langsiktig aksjeforvaltning er det ofte slik at jo mer du snur og vender på porteføljen, jo dårligere blir resultatene. En rekke studier* viser at det er negativ sammenheng mellom avkastning og frekvens på aksjeomsetningen hos investorer.

Det er i bunn og grunn tre grunner til å selge aksjer. Det første er å selge fordi selskapets langsiktige konkurransefortrinn forventes å svekkes. Det andre er å selge fordi tilliten til ledelsen i selskapet er borte. Den tredje grunnen til å selge er at aksjen er uforståelig høyt priset. Er ett av disse forholdene til stede må en ikke sitte stille.

Din egen verste fiende
Kunnskapsillusjon preger mange investorer. Informasjon er ikke det samme som kunnskap. Jo mer informasjon du har om et selskap, jo større tror du din evne er til å predikere fremtiden, og jo mer ubegrunnet selvtillit har du, og jo oftere handler du aksjer. For mye informasjonsflyt fører gjerne til at du agerer på ny informasjon og tilskriver den nye informasjonen langt mer verdi enn den faktisk fortjener. Kunnskapsillusjon gjør at investorer handler aksjer oftere enn det er grunnlag for. Som Warren Buffett har sagt:

”Investment success is not a matter of how much you know but how realistically you define what you don`t know”.

Stressmestring
Medisinske kriseteam øver mye på alle tenkelige situasjoner. Dette gjør de blant annet for å hindre at følelsene tar overhånd i dramatiske situasjoner og foretar seg noe med katastrofale utfall. De øver for å holde hodet kaldt når det stormer som verst.

Som investor bør du øve på hvordan du skal handle om prisen på aksjene dine eller fondet ditt faller mye på kort tid. Gjennom å lage en plan for sparingen og tenke gjennom hvordan du reagerer under stress og bratte aksjemarkedsfall står du mye bedre rustet til å takle svake perioder. God trening kan gjøre at du snur kortsiktig støy rundt aksjer til din favør og unngår overilte handlinger.

Om du vet at aksjene du sitter på representerer eierandeler i bedrifter med gode framtidsutsikter skal ikke bratte markedsfall gjøre deg urolig. I slike tilfeller, hvor kursene faller er kunsten å sitte rolig, eller til og med kjøpe flere aksjer, selv om alle andre gjør det motsatte.

“There are two kinds of investors; those who don’t know where the market is headed, and those who don’t know that they don’t know. Then again, there is a third type of investor – the investment professional, who indeed knows that he or she doesn’t know, but whose livelihood depends upon appearing to know”. William Bernstein

 

*Why do investors trade too much? Braber, Odean – University of California 2006

 

 

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.