I de beste familier

Bak suksessfulle selskaper står det ofte en eller flere familier. Tyske Henkel, svenske NIBE og belgiske ABInBev er eksempler på slike. Dette er selskaper vi gjerne investerer sammen med.

https://youtu.be/GiB6mEijGhg

Å investere i familieeide bedrifter har historisk vist seg å være lukrativt. I ODIN finner du en rekke investeringer hvor vi «sitter i baksetet» og lar eierfamilien skape verdier. I søken etter gode globale investeringsideer er det sannsynligvis bedre anvendt tid å søke etter familieeierskap enn på neste års finansielle nøkkeltall, som forholdet mellom aksjekurs og inntjening (P/E).

En nylig studie av Credit Suisse viser at langsiktig eierskap i familieeide bedrifter gir solid avkastning utover markedsavkastningen. Dette er et universelt fenomen som gjelder på tvers av regioner og bransjer.

Hvorfor gir investeringer i familiekontrollerte selskaper bedre avkastning?

Bedre salgsutvikling

Familieeide bedrifter tenker mer langsiktig enn Wall Street. Familieeide bedrifter investerer mer i forskning og utvikling enn andre selskaper. Det reduserer kortsiktige resultater, men fører til bedre langsiktig topplinjevekst sammenlignet med selskaper med «herreløse eiere». Investorer premierer til syvende og sist selskaper som er i stand til å skape bedre salgsutvikling enn konkurrentene.

Bedre marginer

Driftsmarginer er gjennomgående høyere i familieeide bedrifter, og de leverer bedre avkastning på kapitalen. De har et mer gjennomgående kostnadsfokus enn andre selskaper nettopp fordi de eier en stor del av selskapene. Utviklingen i familieformuen er avhengig av selskapets eksistens. Kostnadsfokus blir dermed avgjørende.

Enklere finansiering

Familieeide selskaper bruker i større grad egen kontantstrøm for å vokse, snarere enn å hente gjeld eller egenkapital. De betaler mindre i utbytte til eierne, men kompenserer med å vokse mer. De er derfor mindre avhengig av kapitalmarkedenes lynne idet de foretar sine investeringsbeslutninger.

God selskapsstyring

Familieeide bedrifter har et ufortjent dårlig rykte hva gjelder selskapsstyring. Transparens hva gjelder rapportering skiller seg ikke særlig fra institusjonelt-eide selskaper. Hva gjelder avlønning til ledelsen har de familieeide selskapene incentivsystemer som er bedre i samsvar med aksjonærenes interesser. Avlønningen er altså mer innrettet mot langsiktig verdiskaping enn hos andre bedrifter.

Eksempler i ODIN

I ODIN har vi investert i en rekke selskaper som eies av solide familier, både små og store selskaper. Dette er familier som har skjønt at de vinner på å behandle minoritetsaksjonærer som likeverdige eiere. Eksempler er tyske Henkel i ODIN Europa, NIBE i ODIN Sverige, ABInBev i ODIN Emerging Markets og Lifco i ODIN Global og ODIN Sverige. Alle har over lang tid gjort det bedre enn sammenlignbare selskaper. Bak disse selskapene står en eller flere familier. Disse investerer vi gjerne sammen med.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.