Hvorfor er ikke kvinner mer opptatt av egen økonomi?

Hva er årsakene til at kvinner ikke er mer opptatt av sin egen økonomi, og hvorfor bør de være det? Her får du rådene som sikrer fremtiden din.

Mer enn hver tredje mann sparer i aksjer, mens mindre enn hver fjerde kvinne gjør det. I tillegg er kun en tredjedel av aksjonærene på Oslo Børs kvinner. Tallene kommer fra Verdipapirfondenes Forening, som har Spareavtaleundersøkelse to ganger i året.

– Vi har fått tall for første halvår i 2015, og den viser at kvinner er blitt flinkere til å spare – både i antall spareavtaler og sparebeløp, sier formuesforvalter Victoria Nyhus Terjesen i ODIN Forvaltning.

Likevel øker sparingen mer hos mennene.

– Hos kvinner økte antall spareavtaler med 5,6 prosent, hos menn økte de med 6,5 prosent. Her er det også viktig å få med seg at kvinner sparer vesentlig mindre fra før. Kvinner sparer i gjennomsnitt 731 i kroner i måneden. Menn sparer i gjennomsnitt 966 kroner.

Ifølge Victoria begynner forskjellen på hvor mye vi sparer allerede fra 15-årsalderen.

– Da løper gutta fra oss, og sånn bør det ikke være. Det bør heller være motsatt, siden kvinner lever lengst. Vi skal være pensjonister lenger, og derfor bør vi spare mest.

Forbruk over sparing?

Er det slik at kvinner har et høyere forbruk enn menn og på den måten ikke klarer å spare like mye, eller er dette bare en ondskapsfull myte? En undersøkelse fra Norstat/Opinion gjort for ODIN viser at mer enn halvparten av kvinnene, men bare en av fire menn, bruker de resterende pengene etter at regninger og lån er betalt på shopping. ODINs konkurrenter er derfor ikke andre fondsforvaltere, men høyt forbruk.

– Det er lett å generalisere og si at kvinner har høyere forbruk enn menn. I et ekteskap kan det hende at mannen sparer for begge i hans navn, og kvinnen står for daglige innkjøp. Dette kan slå uheldig ut på undersøkelsen, forklarer Victoria.

– Men ja, kvinner bør bli flinkere til å spare. Du kan komme i en situasjon der du blir enslig, og da er det i hvert fall ingen som sparer for deg. Det er også viktig å spare til pensjon, for med den nye pensjonsreformen er det lagt opp til at man skal spare mye mer på egenhånd. Det er vanskelig å beregne nøyaktig hva man vil ende opp med av pensjon, men det vi vet med sikkerhet er at egen sparing har blitt uhyre viktig. Det kan avgjøre om du blir nødt til å jobbe i mange år ekstra, eller belage deg på langt trangere kår som pensjonist.

sak-15 Business II

Det viser seg også at de fleste av kvinnene som er flinke til å spare, faktisk sparer “feil”. For ifølge E24 setter nemlig norske kvinner pengene sine i banken istedenfor aksjefond. I Norstat/Opinion-undersøkelsen svarer hele 91 prosent av kvinnene som sparer at de gjør det i bank, og her pekes det på flere årsaker: Mer enn halvparten av kvinnene, i motsetning til en fjerdedel av mennene, mener de mangler kunnskap om aksjefond. I tillegg handler det om kultur: Nordmenn er et forsiktig folkeslag som liker trygghet og sjelden tar risiko, forteller Victoria.

– Mange kvinner velger å spare i bank fordi det er mindre risiko, men er du langsiktig er det faktisk banksparing som har den største risikoen: Det er der du taper kjøpekraft år etter år på grunn av at inflasjon og skatt spiser opp rentene. Hvis du ønsker mindre risiko enn det du må ta i aksjefond anbefaler jeg kombinasjonsfond på det varmeste.

Så lite skal til for å begynne å spare

Ikke uventet viser undersøkelsene at man i gjennomsnitt sparer mer desto høyere inntekt man har. Noen har dårlig råd, men du må ikke spare mye i måneden for at det virkelig monner – hvis du tenker langsiktig.

– Jeg har møtt mange som tror de ikke har råd til å spare, men det er ikke riktig: Kan du spare 10 kroner om dagen, har du en spareavtale på 300 i måneden. Med 20 kroner hver dag er det 600 i måneden.

Og ifølge ODINs fondsveileder er 10 kroner dagen i 40 år en investering på 144 000. En sjekk per 3. mars 2016 på fondet ODIN Aksje C viser at dette sannsynligvis vil vokse til over 972 000 kroner. 20 kroner dagen i 40 år kan vokse til nesten to millioner! I banken ville du fått langt under 600 000 kroner for den samme investeringen…

Selv små summer kan gi en veldig god start på spareavtalen din, sier Victoria:

– Mitt beste råd er: Begynn å spare i dag. Vi har historisk lav rente og høye lønninger. Det er det ikke sikkert vi har i morgen.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.