Hvordan gikk det med ODINs kombinasjonsfond i 2017

2017 ble et godt år for aksjer og renter. Forvalter, Nils Hast, gir deg en oppsummering på kombinasjonsfondene og året som gikk.

https://www.youtube.com/watch?v=LDLK2aFnzrA&feature=youtu.be

Du kan lese hele årskommentaren til ODINs kombinasjonsfond her >>

Året har vært preget av generelt sterke aksjemarkeder og de politiske hendelsene vi uroet oss for i 2016, viste seg å bli tilnærmet ikke-hendelser for aksjemarkedet i 2017. Aksjemarkedet hadde likevel en liten tilbakegang over sommeren etter mange måneder med solid oppgang.

Ser vi på avkastningen i ODIN Aksje endte denne på hele 20,1 prosent i 2017. Rentedelen i kombinasjonsfondene er ODIN Rente som leverte en avkastning på 4,3 prosent, som er solid i disse lavrentetider. Dette bidro til god avkastning også i kombinasjonsfondene på mellom 7 og 16 prosent.

Hva bidro til avkastningen?

Alle fondene i ODIN Aksje viste positiv utvikling i 2017. Det er likevel de internasjonale fondene som bidro mest til utviklingen. Spesielt ODIN Europa bidro godt, som virkelig hadde et comeback-år etter et svakt 2016. ODIN Global var også en god bidragsyter. Det er verdt å nevne at vi har sett en kronesvekkelse i løpet av året som også bidrar til avkastningen da fondet prises i NOK. Når den norske kronen svekkes vil det tilsi flere norske kroner pr utenlandsk valutaenhet. Les årskommentar ODIN Aksje her >>

Alle rentefondene i ODIN Rente leverte positiv avkastning i 2017. ODIN Rente består av fire rentefond; ODIN Pengemarked, ODIN Kort Obligasjon og ODIN Obligasjon leverte mellom 1,2 og 2,4 prosent i 2017. Det er ODIN Kreditt som drar avkastningen mest opp med en avkastning på hele 10 prosent i 2017.

Endringer

Kombinasjonsfondene er satt sammen av ulike deler av ODIN Aksje og ODIN Rente, noe som gir eksponering mot fire rentefond og seks aksjefond. Det er hovedsakelig i underfondene endringene skjer. I løpet av året har vi økt aksjeeksponeringen mot USA gjennom innfasing av vårt nye fond ODIN USA i ODIN Aksje.

Utsikter

Med blikket fremover vil både utviklingen i aksjemarkedet og rentemarkedet påvirke avkastningen i kombinasjonsfondene. Det er vanskelig å si noe om utviklingen i det korte bildet. Men det vi vet er at over tid vil det lønne seg å være investert. Derfor er det viktig å være langsiktig og ha en investeringsplan, og holde seg til denne uavhengig av hvordan markedene beveger seg fra måned til måned.

Over tid bestemmes aksjeavkastningen av selskapenes underliggende utvikling, vår jobb er å finne disse selskapene. Renteavkastningen bestemmes av en rekke faktorer, men er typisk mye mer stabil enn aksjemarkedet.

Fordelen med kombinasjonsfondene er at du kan finne den sammensetning av renter og aksjer som passer din investerings-horisont og risikotoleranse best. Med en rentedel fondet vil dette dempe svingningene vi typisk ser i aksjemarkedet fra tid til annen. Dette gjør av kombinasjonsfond er en god måte å spare på hvis du ikke ønsker for store svingninger eller har en kortere horisont.

Du kan lese hele årskommentaren til ODINs kombinasjonsfond her >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.